ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN FUNiX
ĐĂNG KÝ
CLICK ĐỂ GỌI CHÚNG TÔI »0128.231.3602

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Hãy hoàn thiện form thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để giải đáp mọi thắc mắc.

Bằng việc submit form này tôi đồng ý là bên tư vấn có thể liên lạc với tôi thông qua các thông tin này. FUNiX cam kết sẽ bảo mật thông tin này và không chia sẻ cho bên thứ 3

Admissions Process

FUNiX the online university admits students by reviewing students’ dossier. To enroll, please prepare a full set of documents as follow:

Step 1: Prepare a full set of documents and send through email to admission staff:
1. Application form (based on given template)
2. 01 photo
Note: Send a file in 3×4 size

  1. 01 scan of identification card (both sides)
  2. 01 scan of High School Certificate or Certificate of highest education level (Temporary Confirmation of Graduation can be submitted until official certificate is issued).

Step 2: Complete your Profile here

Step 3: Transfer your tuition to the following account:
● Account Number: 00006969008

  • Account Holder: FPT University – At Tien Phong Commercial Stock Bank, Hanoi Branch
  • Content of the transfer should be stated clearly: Name_Certificate
    For example: Nguyen Van A _Bridge Certificate Tuition Fee

Step 4: Confirm with supporting staff

 

Đăng ký nhận tư vấn

Mời bạn hoàn thiện form thông tin bên dưới để FUNiX hỗ trợ thông tin cho bạn đầy đủ nhất

* Bắt buộc

Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý FUNiX liên lạc qua các thông tin liên hệ. FUNiX cam kết bảo mật thông tin của bạn, tuyệt đối không cung cấp cho đơn vị khác.