Certificate Automotive Application Development with C++: Lập trình ứng dụng trên ô tô bằng C++”

Chương trình học: Gồm 5 môn học (15 tín chỉ)

  1. Basic C++ Programming (Lập trình C++ cơ bản)
  2. Advanced C++ Programming (Lập trình C++ nâng cao)
  3. Creating GUI using Qt/QML (Xây dựng giao diện ứng dụng bằng Qt/QML)
  4. Introduction to Automotive App Dev (Nhập môn Lập trình ứng dụng cho ô tô)
  5. Capstone project (Đồ án cuối khóa)

Đối tượng học:

Chứng chỉ này phù hợp với những người đã biết lập trình và có mong muốn làm việc trong các dự án phần mềm trên ô tô. Cụ thể sinh viên:

1. Cần có kỹ năng lập trình (hiểu, sử dụng được các khái niệm: biến, lặp, rẽ nhánh, hàm; viết được các chương trình lấy input từ bàn phím, xử lý theo logic của bài toán, đưa kết quả ra màn hình) bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Nếu có kỹ năng lập trình một trong các ngôn ngữ như C, Java, PhP, Javascript thì rất thuận lợi.
2. Cần có kỹ năng viết lệnh SQL để truy xuất cơ sở dữ liệu.

Thời gian học: 30 tuần (7 tháng) với hình thức online.

Học phí: 18,000,000 VNĐ

Cơ hội nghề nghiệp: Sau khi học xong, sinh viên có cơ hội:
– Làm việc tại FGA (FPT Global Automotive-FPT Software)
– Làm việc tại các trung tâm R&D về phần mềm ô tô của các hãng Huyndai, LG, Samsung ở VN
– Làm phần mềm nhúng ở các công ty như Viettel, VNPT, FPT,…
– C++ freelancer

Mọi quan tâm về chương trình, xem chi tiết TẠI ĐÂY.