Bằng Thạc Sĩ

FUNiX International (FI) là chương trình giáo dục trực tuyến đối với hệ đào tạo sau đại học. Chương trình kết hợp với các trường Đại học uy tín trên thế giới để cung cấp lý thuyết chuyên sâu và chuẩn mực từ các giáo sư hàng đầu. Đồng thời, FUNiX International còn kết hợp Mentoring (hướng dẫn từ các chuyên gia Việt Nam) để hỗ trợ giải đáp liên tục và đảm bảo tính trải nghiệm thực tế cho người học online.

Với mạng lưới kết nối nhiều trường Đại học uy tín, FUNiX International mang lại nhiều cơ hội lựa chọn ngành đào tạo cho người học như: Thạc sĩ Truyền thông chuyên nghiệp, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ An toàn thông tin…