Blockchain Developer: Lập trình viên Blockchain

Công nghệ chuỗi khối (blockchain) đã và đang đem lại những thay đổi đột phá trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 (Industrial 4.0). Mọi lĩnh vực đều cần kiến thức về Blockchain, không riêng công nghệ: Thiết kế dự án, Quản lý dự án, tư vấn, luật sư… Mức lương lập trình Blockchain lên tới 1.000-6.000 USD.

Chương trình học: Gồm 5 môn học (15 tín chỉ)

1. Blockchain Basics – Cơ bản về công nghệ blockchain

2. Smart Contract – Hợp đồng thông minh

3. Decentralized Application Development (Dapps) – Phát triển ứng dụng phân tán

4. Blockchain Platforms – Giới thiệu một số nền tảng blockchain

5. Final Project – Thực hiện dự án blockchain

Sự tăng trưởng của đầu tư vào công nghệ blockchain trong 5 năm gần đây.

Đối tượng học:

Chứng chỉ này phù hợp với sinh viên CNTT đã vào chuyên ngành, hoặc các bạn đã biết lập trình cơ bản và có mong muốn đảm nhận vị trí blockchain developer trong các dự án xây dựng, phát triển ứng dụng với công nghệ blockchain.

Thời gian học: 30 tuần (khoảng 6-7 tháng) với hình thức online.

Học phí: 18,000,000 VNĐ 

Để có thể tiếp thu và hoàn thành khóa đào tạo tốt nhất, học viên cần:

  • Có khả năng lập trình với một ngôn ngữ lập trình cấp cao như: C#, Java, Python
  • Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng
  • Có kiến thức cơ bản về lập trình úng dụng web với HTML, Javascript
  • Trang bị máy tính 64 bit, tối thiểu 4 GB RAM, 10GB HDD còn trống và cài một trong các hệ điều hành: Windows 7(hoặc cao hơn), hoặc ubuntu 16.04 hoặc Mac os x 10.0+.
FUNiX Blockchain
Thống kê nhu cầu công việc về blockchain đến 2017.

Giá trị sau khóa học: Hoàn thành khóa học, sinh viên có thể:
– Nắm vững công nghệ nền tảng blockchain: mô hình, thiết kế, khả năng ứng dụng thực tế của công nghệ

– Thành thạo công việc với hệ thống lõi Bitcoin, hệ thống nền tảng Ethereum, hợp đồng thông minh (smart contract)

– Phát triển, xây dựng ứng dụng phân tán trên nền tảng blockchain

– Phát triển, xây dựng ứng dụng blockchain riêng (private blockchain)

Mọi quan tâm về chương trình, mời tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY.