Danh sách các môn học Lập trình cơ bản:

Chứng chỉ này, học viên học để biết lập trình cơ bản và tổng quan về máy tính nhằm xác định bản thân có theo được nghề CNTT không.

Lợi ích sau kỳ học

Tự tạo cho mình website, lập trình đơn giản và có thể tham gia những dự án xây dựng Front-End cho website. Nắm được cấu tạo phần cứng của máy tính, làm chủ được máy tính và hiểu rõ bức tranh tổng thể về các kiến thức cần học trong ngành máy tính nói chung và làm phần mềm nói riêng.

Cơ hội nghề nghiệp

– Thiết kế website (Web Developer/Web Designer)
– Hỗ trợ CNTT (IT Helpdesk Support)
– Quản lý hệ thống (Network/Systems Administrator)
– Nhân viên văn phòng/hành chính/thư ký

Bài tập của học viên