Các hoạt động của xTer FUNiX sôi động như thế nào?

Nghĩ đến học online là nghĩ đến đơn độc, không có hoạt động, không có giao lưu, không có tương tác. Ở FUNiX chúng tôi hoàn toàn khác, một tuần của chúng tôi sôi động, nhộn nhịp, thú vị với những hoạt động đa dạng, mang đến những trải nhiệm thú vị, cơ hội để xTer được gặp gỡ, giao lưu với nhà trường, với mentor với doanh nghiệp và giữa các xTer với nhau.

Hãy cùng điểm qua các hoạt động dành cho xTer trường mây!

thumbnail thumbnail