xSeries là Trung tâm đào tạo chứng chỉ công nghệ chuyên sâu của FUNiX mà thị trường ngành công nghệ thông tin đang rất thiếu. Các chương trình này giúp người học có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia ngay các dự án thực tế như phát triển ứng dụng cho ô tô, blockchain trong giao dịch tài chính, Data Science, Machine Learning…

Điểm đặc biệt của xSeries là học thông qua làm dự án thực tế với sự hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia, học online với tài nguyên học tập có tính toàn cầu.

Certificate Automotive Application Development with C++: Lập trình ứng dụng trên ô tô

Chương trình học: Gồm 5 môn học (15 tín chỉ)

Thời gian học: 30 tuần (7 tháng) với hình thức online

Đối tượng học: Những người đã biết lập trình và có mong muốn làm việc trong các dự án phần mềm trên ô tô.

Học phí:
+ 13,500,000 VNĐ: Học xong đi làm tại FPT Software
+ 20,000,000 VNĐ: Học xong chủ động việc làm

Tìm hiểu thêm, tại Automotive.

Blockchain Developer: Lập trình viên Blockchain:

 • Chương trình học: Gồm 5 môn học (15 tín chỉ)
 • Thời gian học: 30 tuần (7 tháng) với hình thức online
 • Đối tượng học:
  +  Lập trình viên đã có kinh nghiệm phát triển các dự án phần mềm, chuẩn bị thực hiện các dự án về blockchain
  + Sinh viên CNTT muốn trang bị kiến thức và kỹ năng làm việc với blockchain
 • Học phí: 20,000,000 VNĐ (Đã được Tập đoàn FPT tài trợ 20%)
  Tìm hiểu thêm, tại Blockchain Developer.

Data Science

 • Chương trình học: Gồm 5 môn học (15 tín chỉ)
 • Thời gian học: 30 tuần (7 tháng) với hình thức online
 • Đối tượng học:
  Khóa học phù hợp với sinh viên đã hoàn thành các môn học về đại số tuyến tính, giải tích, xác suất thống kê; đã học các môn chuyên ngành công nghệ thông tin, như: kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật; có kiến thức về tối ưu hóa, toán học rời rạc, sử dụng ngôn ngữ SQL là một lợi thế.

Machine Learning Developer 

 • Chương trình học: Gồm 5 môn học (15 tín chỉ)
 • Thời gian học: 30 tuần (7 tháng) với hình thức online
 • Đối tượng học: Tất cả mọi người muốn tìm hiểu về Data Science.
  Các kỹ năng khuyến khích người học tìm hiểu trước khi vào khóa học:
  (1) Kỹ năng lập trình cơ bản sử dụng Python.
  (2) Kỹ năng toán ở mức độ cơ bản: Toán cao cấp (giải tích, đại số tuyến tính), xác suất thống kê.
  (3) Kỹ năng ngôn ngữ: Tiếng Anh. 
Mọi thông tin cần tư vấn, vui lòng liên hệ:
Ms. Trần Ngọc Ánh
Mobile: 0948387880
Email: anhtn@funix.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/funixtranngocanh
Zalo:   +84 948387880