Với mong muốn đưa nền giáo dục uy tín của Mỹ đến với ngày càng nhiều học viên tại Việt Nam, FUNiX International đang nỗ lực hết mình để kết nối với càng nhiều trường đại học lớn tại Mỹ, hợp tác với các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam để học viên Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn trong việc nâng cao tri thức, đáp ứng như cầu nhân lực chất lượng cao trong thời đại ngày nay.

FUNiX liên kết với các trường đại học hàng đầu tại Mỹ cung cấp các khóa học trực tuyến sau đại học với mong muốn đem kiến thức và bằng cấp Mỹ đến với học viên tại Việt Nam.như: Herzing University, Southern Utah University, Colorado state University, Plato brand academic.

Các khóa học:

  • Thạc sĩ quản trị kinh doanh
  • Thạc sĩ quản trị dự án
  • Thạc sĩ truyền thông chuyên nghiệp
  • Thạc sĩ an ninh thông tin
  • Thạc sĩ quản trị CNTT