Mentor mới gia nhập

Mentor qua số lần hỗ trợ 1 -1 trực tiếp năm 2023

5.477

Mentor, với hơn 300 Mentor thường xuyên hoạt động để hỗ trợ học viên FUNiX đang theo học

365.851

Phiên hỏi đáp 1-1 với Mentor qua tổng đài tương đương 53,610.5 giờ

19,150

Buổi cập nhật tiến độ, giải đáp thắc mắc, tư vấn hướng nghiệp 1-1 với Mentor qua Zoom tương đương 4,208.5 giờ

Đăng ký trở thành Mentor FUNiX