Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình C, C++ và Java bạn cần nắm rõ

Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình C, C++ và Java bạn cần nắm rõ

Chia sẻ kiến thức 12/03/2022

Các ngôn ngữ lập trình C, C++ và Java là những ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường hiện nay. Trong bài viết này, FUNiX sẽ cùng thảo luận sự khác biệt giữa C, C++ và Java.

  C c++ Java
Mô hình lập trình Lập trình hướng thủ tục Lập trình hướng đối tượng Lập trình hướng đối tượng
Nguồn gốc Dựa trên assembly Dựa trên ngôn ngữ lập trình C Dựa trên ngôn ngữ C và C++
Developer Dennis Ritchie vào năm 1973 Bjarne Stroustrup vào năm 1978 James Gosling vào năm 1992
Biên dịch Compiler only Compiler only Compiler + interpreter
Sự phụ thuộc vào platform Phụ thuộc vào nền tảng Phụ thuộc vào nền tảng Độc lập nền tảng riêng biệt
Thực thi code Trực tiếp Trực tiếp Thực thi bởi JVM
Cách tiếp cận Top-down Bottom-up Bottom-up
File generation .exe .exe .class
Các chỉ thị tiền xử lý Hỗ trợ tệp tiêu đề (#include, # define) Được hỗ trợ (#header, #define) Sử dụng package (import)
Keywords Hỗ trợ 32 keywords Hỗ trợ 63 keywords 50 keywords
Datatypes (union, structure) Được hỗ trợ Được hỗ trợ Không được hỗ trợ
Kế thừa Không hỗ trợ Được hỗ trợ Được hỗ trợ ngoại trừ đa kế thừa
Overloading Không được hỗ trợ Hỗ trợ nạp chồng phương thức (đa hình) Hỗ trợ nạp chồng phương thức (đa hình)
Con trỏ Được hỗ trợ Được hỗ trọ Không được hỗ trợ
Allocation sử dụng malloc, calloc Sử dụng new, delete Garbage collector
Xử lý ngoại lệ KHông hỗ trợ Được hỗ trợ Được hỗ trợ
Templates Không hỗ trợ Hỗ trợ Không hỗ trợ
Destructors Không có constructor và destructor Được hỗ trợ Chỉ có constructor
Multithreading/ Interfaces Không hỗ trợ Không hỗ trợ Được hỗ trợ
Kết nối database Không hỗ trợ Không hỗ trợ Được hỗ trợ
Storage Classes Được hỗ trợ Được hỗ trợ Không được hỗ trợ

Đó là tất cả các sự khác biệt giữa C, C ++ và Java. FUNiX hy vọng bạn đã hiểu rõ các khái niệm cơ bản về các ngôn ngữ lập trình tuyệt vời này và giúp bạn thêm giá trị vào kiến ​​thức của mình.

Tiếp theo, hãy xem một số chương trình mẫu để hiển thị sự khác biệt giữa C, C ++ và Java.

Hello Word Program in C

#include<stdio.h> //header file for standard input output
main() //main method
{
  clrscr(); //clears screen
  printf(“hello world”); //print statement
  getch(); //get the character
}

Giải thích: Trong đoạn mã trên, tệp tiêu đề <stdio.h> được sử dụng để thực hiện các lệnh như printfgetch.

Hello World Program in C++

#include<iostream.h> // header file for input output
#include<conio.h>
main() // header file for console inout output
{
  clrscr(); // clears screen
  cout<<”hello world”; //print statement
  getch(); // get the character
}

Giải thích: Trong C++, tệp tiêu đề <iostream.h><conio.h> được sử dụng cho đầu ra đầu vào và đầu ra đầu vào bảng điều khiển để có thể thực hiện các lệnh như cout và cin. Nó tương tự như printf và scanf trong ngôn ngữ lập trình C.

Hello World Program in Java

class App // create class
{
  public static void main(String args[]) //main method
  {
    System.out.print(“Hello World”); //print statement
  }
}

Giải thích: Trong Java, các lớp và đối tượng được sử dụng vì nó là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thuần túy.

Lương Thuận

Bình luận (
0
)

Bài liên quan

 • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 • info@funix.edu.vn
 • 0782313602 (Zalo, Viber)        

yêu cầu gọi lại

error: Content is protected !!