Chứng chỉ Chuyên sâu tự chọn xSeries là chứng chỉ cung cấp kiến thức nâng cao năng lực sinh viên với các chuyên sâu tự chọn . Sinh viên lựa chọn theo 1 trong những chương trình sau:

(*) Những lựa chọn được phép khi học viên có nhu cầu học chuyển đổi để lấy bằng.

Chứng chỉ Chuyên sâu tự chọn xSeries là chứng chỉ cung cấp kiến thức nâng cao năng lực sinh viên với các chuyên sâu tự chọn: IOT, Blockchain, Machine Learning, Data Science, Automotive,..

Lợi ích sau kỳ học

Sinh viên được tiếp cận đến xu hướng công nghệ mới, các công nghệ lõi của Cách mạng 4.0. Đây là những xu hướng công nghệ đang được phát triển và ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

 Cơ hội nghề nghiệp

  • – Kỹ sư CNTT
  • – Lập trình viên
  • – Technical leader
  • – Trưởng phòng công nghệ thông tin (IT Manager) – Với kinh nghiệm từ 5-7 năm trong nghề

Bài tập của học viên