Phân tích chiến lược và làm rõ vấn đề

Thông tin chung

Mở đầu môn học, các bạn sẽ được giới thiệu về vấn đề, các phương pháp xác định vấn đề và đi sâu vào nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Thông qua việc xác định vấn đề thích hợp, ta mới có thể tạo ra một kế hoạch và giải quyết nó, mang lại giá trị cho tổ chức.

Tiếp theo, bạn sẽ được làm quen với việc sử dụng một số công cụ và kỹ thuật, bao gồm cả việc sử dụng lưu đồ. 

Phương pháp phân tích dữ liệu
Phương pháp phân tích dữ liệu

Khi thực hiện phân tích chiến lược, BA phải xem xét bối cảnh mà họ đang làm việc và phạm vi dự đoán mà các kết quả có thể xảy ra. Khi một thay đổi có kết quả có thể đoán trước được, trạng thái trong tương lai và các trạng thái chuyển đổi có thể có, thường có thể được xác định rõ ràng và có thể hoạch định một chiến lược rõ ràng. Nếu kết quả của một thay đổi khó dự đoán, chiến lược có thể cần tập trung nhiều hơn vào việc giảm thiểu rủi ro, thử nghiệm các giả định và thay đổi hướng đi cho đến khi xác định được chiến lược rõ ràng trong việc đạt được các mục tiêu.

Cuối cùng, bạn sẽ được giới thiệu về use case. Chúng giúp đảm bảo rằng tất cả các ảnh hưởng đến hệ thống đều được tính toán trước khi các giao diện của hệ thống được thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh. Sau môn học này, bạn sẽ được đặt nền tảng cho kiến thức về use case để có thể xây dựng bộ use case cho dự án mình tham gia.

 

        #

Mục tiêu 

1

Xác định được giá trị mà dự án mang lại, từ đó viết được đề xuất dự án hoàn chỉnh.

2

Nắm được các bước để tạo sơ đồ quy trình và sử dụng thành thạo Draw.io (Diagram.net) để vẽ sơ đồ quy trình.

3

Xác định được các bên liên quan đến dự án và gán được trách nhiệm cho từng bên liên quan.

4

Nắm được cách phân tích chiến lược để có thể đưa ra giải pháp phù hợp.

5

Nắm được khái niệm Use case, các bước xác định use case để viết được một use case hoàn chỉnh và vẽ được biểu đồ Use case.

Chi tiet Mon hoc 1

Đừng ngần ngại!

Bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị nền tảng cùng FUNiX!

Chi tiet Mon hoc 1
  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        

yêu cầu gọi lại

error: Content is protected !!