Ở chứng chỉ này, sinh viên thực hiện 1 trong 2 lựa chọn sau:

  • Đi thực tập ở doanh nghiệp (OJT – On the job training)
  • Làm đồ án tốt nghiệp theo nhóm (Capstone Project Teamwork Online)

 

Lợi ích sau kỳ học

Việc kết thúc thực tập ở doanh nghiệp hoặc hoàn thiện đồ án tốt nghiệp sẽ giúp sinh viên tổng hợp toàn bộ kiến thức đã được học trong các chứng chỉ trước.

Cơ hội nghề nghiệp

  • – Kỹ sư CNTT
  • – Lập trình viên
  • – Technical leader
  • – Trưởng phòng công nghệ thông tin (IT Manager) – Với kinh nghiệm từ 5-7 năm trong nghề

Bài tập của học viên