Công nghệ Blocckhain thực tế ảo
Thiết kế đồ hoạ ngoài việc sắp xếp hình ảnh còn phải học những thuật toán phức tạp
Xu hướng tiếp cận ngành lập trình của học sinh
lập trình game blockchain