Khi bạn xóa tệp theo cách thông thường, bất kỳ ai có công cụ khôi phục tệp đều có thể trích xuất các tệp đã xóa đó khỏi bộ nhớ của bạn và xem nội dung của chúng. Lệnh shred sẽ giúp bạn xóa các tệp trên Linux để không ai có thể khôi phục chúng.