Trong quá trình học code, bạn nên quan tâm đến chất lượng code từ sớm