FUNiX-tim-doi-tac-xSchool-footer
FUNiX-tim-doi-tac-xSchool-footer

 

xSCHOOL – HỢP TÁC VỀ GIÁO DỤC
GIỮA FUNiX VÀ ĐỐI TÁC TẠI ĐỊA PHƯƠNG

 

xSchool là một lựa chọn thuận lợi và triển vọng cho các cá nhân/tổ chức mong muốn khởi nghiệp trong ngành giáo dục tại địa phương khi nhu cầu học tập cũng như nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ thông tin ngày càng cao.

 

Với hình thức hợp tác này, xSchool được kế thừa toàn bộ tài nguyên học tập, bao gồm uy tín thương hiệu, chương trình đào tạo, cộng đồng mentor đông đảo của FUNiX, nhờ đó có thể giảm đến 60% đầu tư ban đầu về nguồn lực, giáo trình, cơ sở vật chất…

 

TẠI SAO NÊN HỢP TÁC MỞ XSCHOOL?

 

FUNiX kiếm tìm sự hợp tác của các công ty IT, các cá nhân, tổ chức giáo dục tại địa phương để góp phần hiện thực hóa mục tiêu đào tạo một triệu lập trình viên tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và trên thế giới.

 

 

YÊU CẦU VỚI PARTNER

 

Điều kiện để trở thành đối tác mở xSchool:

 

– Có mong muốn đóng góp cho ngành CNTT
– Tâm huyết với sự nghiệp giáo dục
– Có năng lực mở trung tâm đào tạo riêng

 

 

ĐĂNG KÝ TÌM HIỂU/HỢP TÁC VỀ CHƯƠNG TRÌNH XSCHOOL

 

HOTLINE:  078.231.3602

 

FUNiX-tim-doi-tac-xSchool-footer