YPC Teachers

Giới thiệu chương trình YPC Teachers

YPC Teachers là chương trình của FUNiX nhằm phát triển đội ngũ giáo viên dạy lập trình cho học sinh ở lứa tuổi 10-15 (YPC = Young Programmer Club). Đối tượng tham gia YPC Teachers là những thầy cô giáo ở trường phổ thông và tất cả những người lớn có mong muốn dạy lập trình cho trẻ em. YPC Teachers cung cấp:

 • Giáo án, giáo trình, học liệu cho các khóa học lập trình dành cho trẻ con, do chính các thành viên YPC Teachers xây dựng và liên tục hoàn thiện.
 • Các khóa học dành cho giáo viên. Sau khi học xong, giáo viên có thể sử dụng kho học liệu nêu trên để dạy trẻ em lập trình. Khóa học không chỉ về chuyên môn lập trình, mà còn về kỹ năng kinh doanh (mở lớp, tuyển sinh, v.v.) và sư phạm (điều hành lớp học). Khóa học này do FUNiX thực hiện, các mentor của môn này là những chuyên gia phần mềm ở các công ty CNTT và các giảng viên CNTT ở đại học.
 • Hỗ trợ tài nguyên máy tính, laptop cho các giáo viên ở vùng khó khăn.
 • Hoạt động cộng đồng các giáo viên để chia sẻ kỹ năng kiến thức dạy lập trình cho trẻ em.

Sau khi hoàn thành khóa học, các giáo viên có thể đứng ra mở lớp ở địa phương mình, tạo thêm nguồn thu cho bản thân và góp phần phổ cập kỹ năng lập trình cho tuổi trẻ địa phương. YPC có thể hỗ trợ giáo viên lúc ban đầu.

Cơ sở học liệu các khóa học dành cho trẻ em (cập nhật liên tục):

  • Nguyên tắc xây dựng khóa học dành cho trẻ em (xem ở dưới)
  • Scratch Begin (Học liệu gồm: Đề cương bài giảng; Slide bài giảng; Project mẫu).
  • Scratch Advance (Học liệu gồm: Đề cương bài giảng; Slide bài giảng; Project mẫu).

Khóa học dành cho giáo viên:

 • Teaching Scratch (đăng ký tìm hiểu thông tin: anhdv@funix.edu.vn)

Nguyên tắc xây dựng khóa học dành cho trẻ em

Việc xây dựng và cải tiến các khóa học của YPC tuân thủ các nguyên tắc sau, nhằm bảo đảm cho việc lan tỏa và triển khai được dễ dàng. YPC mong muốn nhiều giáo viên có thể dạy được, cho nên thiết kế cần chi tiết và rõ ràng, dễ hiểu.

Mỗi khóa học có tổng thời lượng không quá 24 tiết, kể cả khai giảng và bế giảng. Nếu môn học cần thời lượng nhiều hơn thì chia làm các khóa nối tiếp nhau (ví dụ Scratch Begin và Scratch Advance). Điều này khiến học viên có thể dứt điểm 1 trình độ và quay trở lại học tiếp khi phù hợp. Không quy định thời lượng tối thiểu, nhưng khóa học không nên ngắn hơn 8 tiết.

Phương pháp đào tạo theo kiểu project/problem – based, xoay quanh một nhiệm vụ thực hành cụ thể để giúp học viên hình thành kỹ năng (không phải kiến thức). Khi thực hành, các kiến thức liên quan sẽ được giới thiệu.

Tiết học là đơn vị nội dung cơ bản. Mỗi tiết học kéo dài 60p (bằng độ dài của Hour Of Code), trong đó thời gian học khoảng 45-50p. Khi triển khai, tùy tình hình có thể tổ chức thành buổi học 180, 120 hoặc 60p. Không sử dụng buổi học.

Mỗi tiết học tập trung vào một problem, qua đó giúp học viên học kỹ năng nào đó. Các kỹ năng này cần được mô tả rõ, để GV có thể thay thế bài tập (project) nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng kỹ năng.

Có giáo án và học liệu cho mỗi tiết học, để giáo viên có thể đứng lớp được mà không cần chuẩn bị gì thêm. Giáo án và học liệu được công bố công khai.

Tiết đầu tiên của mỗi khóa cần tạo hứng thú, tò mò cho học viên để bắt đầu vào học. Cần thể hiện kết quả sau khóa học thì học viên sẽ làm được gì (Learning Outcome).