Danh sách các môn học Information Systems Professional Certificate – Chứng chỉ chuyên viên hệ thống thông tin

Đạt được chứng chỉ này, sinh viên có những kiến thức tư duy theo hướng công nghệ thông tin, nắm được nền tảng về các hệ điều hành, mạng máy tính.

Lợi ích sau kỳ học

Sinh viên được tiếp cận đến xu hướng công nghệ mới là Big data và Cloud computing. Đây là những xu hướng công nghệ đang được phát triển và ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

 Cơ hội nghề nghiệp

  • – Kỹ sư CNTT
  • – Kỹ sư CNTT chuyên về cloud/big data
  • – Lập trình viên
  • – Technical leader
  • – Trưởng phòng công nghệ thông tin (IT Manager) – Với kinh nghiệm từ 5-7 năm trong nghề

Bài tập của học viên