Cách khắc phục lỗi Windows Update 0x80246001 | Học trực tuyến CNTT, học lập trình từ cơ bản đến nâng cao

Cách khắc phục lỗi Windows Update 0x80246001

Chia sẻ kiến thức 01/05/2022

Microsoft phát hành các bản cập nhật mới cho Windows theo định kỳ. Nhưng một số bản cập nhật không cài đặt dễ dàng và kết quả là người dùng có thể nhận được mã lỗi 0x80246001 trong quá trình cập nhật. Bài viết này sẽ giới thiệu các giải pháp hiệu quả để khắc phục lỗi này.

Nguyên nhân nào gây ra lỗi Windows Update 0x80246001?

Mỗi mã lỗi cập nhật có một ý nghĩa khác nhau và thủ phạm đằng sau sự xuất hiện của nó. Lỗi Windows Update 0x80246001 có nghĩa là dữ liệu có sẵn cho hệ thống của bạn, nhưng có một số vấn đề khi tìm nạp URL tải xuống từ máy chủ Microsoft.

Rất dễ dàng để khắc phục lỗi cập nhật này. Hãy cùng kiểm tra chi tiết tất cả các giải pháp bạn có thể thử trong tình huống này.

1. Chạy Trình gỡ rối Windows Update

Điều đầu tiên bạn có thể thử để khắc phục bất kỳ lỗi cập nhật Windows nào là chạy trình khắc phục sự cố Windows Update. Nó là một tiện ích tích hợp để phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến các bản cập nhật Windows. Bạn có thể chạy trình gỡ rối Windows Update bằng cách làm theo các bước dưới đây.

 1. Mở Settings (Cài đặt) bằng phím nóng Win + I của nó .
 2. Nhấp vào Troubleshoot (Khắc phục sự cố) trong tab Hệ thống.
 3. Chọn Other troubleshooters (Trình gỡ rối khác).
 4. Nhấp vào Run (Chạy) Windows Update tiếp theo.

Cửa sổ khắc phục sự cố sẽ bật lên và tìm thủ phạm ảnh hưởng đến các dịch vụ Windows Update. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để áp dụng các bản sửa lỗi.

2. Tắt chương trình chống vi-rút của bạn

Các chương trình chống vi-rút có lịch sử can thiệp vào các bản cập nhật của Windows. Vì vậy, tốt nhất là tạm thời vô hiệu hóa chương trình chống vi-rút trong khi cập nhật Windows.

Quá trình vô hiệu hóa khác nhau đối với các chương trình chống vi-rút khác nhau. Nhưng hầu hết có thể bị vô hiệu hóa bằng cách sử dụng biểu tượng ứng dụng trên Khay hệ thống. Chỉ cần nhấp chuột phải vào biểu tượng chương trình và chọn Tắt từ trình đơn ngữ cảnh.

Nếu bạn đang sử dụng Bộ bảo vệ Windows, hãy làm theo các bước dưới đây để vô hiệu hóa nó.

 1. Mở Start Menu, nhập Windows Security và nhấn Enter.
 2. Chọn tùy chọn Virus & threat protection (Bảo vệ khỏi mối đe dọa và vi-rút).
 3. Nhấp vào Manage settings (Quản lý cài đặt) trong Cài đặt bảo vệ khỏi mối đe dọa và vi-rút.
 4. Tắt tính năng chuyển đổi hiện tại trong Real-time protection (Bảo vệ thời gian thực).
 5. Nếu UAC bật lên, hãy nhấp vào Có.

Sau khi cài đặt bản cập nhật, bạn có thể bật lại chương trình chống vi-rút.

3. Khởi động lại dịch vụ cập nhật Windows

Dịch vụ Windows Update cần được bật để cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào từ máy chủ của Microsoft. Nếu không đúng như vậy, bạn sẽ luôn gặp phải các lỗi cập nhật khác nhau. Bạn sẽ phải bật dịch vụ Windows Update theo cách thủ công để khắc phục sự cố. Đây là cách thực hiện.

 1. Mở hộp thoại Run bằng cách nhấn Win + R.
 2. Nhập services.msc và nhấn Enter.
 3. Tìm Windows Update, nhấp chuột phải vào nó và chọn Properties (Thuộc tính).
 4. Thay đổi Startup type (kiểu Khởi động) thành Automatic (Tự động).
 5. Nhấp vào Start (Bắt đầu) dưới Service status (trạng thái Dịch vụ).
 6. Nhấp vào Apply (Áp dụng) > OK để lưu các thay đổi.

Bây giờ, hãy lặp lại các bước trên với Background Intelligent Transfer Service (Dịch vụ Truyền tải Thông minh Nền), Cryptographic Service (Dịch vụ Mật mã) và Windows Update Medic Service (Dịch vụ Windows Update Medic).

4. Xóa nội dung thư mục phân phối phần mềm

SoftwareDistribution là một thư mục nằm trong thư mục Windows và nó tạm thời lưu trữ các tệp được liên kết với Windows Updates. Nếu thư mục bị hỏng vì lý do nào đó, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc cập nhật Windows. Bạn sẽ phải xóa thư mục SoftwareDistribution để khắc phục sự cố. Đây là cách thực hiện.

 1. Mở Command Prompt ở chế độ quản trị viên.
 2. Nhập các lệnh sau và nhấn Enter.
  net stop wuauserv
  net stop bits
 3. Nhấn Win + E để mở File Explorer .
 4. Điều hướng đến vị trí bên dưới.
  C:\Windows\SoftwareDistribution
 5. Xóa mọi thứ bên trong thư mục SoftwareDistribution .
 6. Nếu một cửa sổ bật lên nhắc nhở cho biết Tệp hiện đang được sử dụng , hãy khởi động lại hệ thống và xóa nội dung thư mục.
 7. Mở lại Command Prompt ở chế độ quản trị viên.
 8. Nhập lệnh sau và nhấn Enter.
  net start wuauserv
  net start bits

Khởi động lại hệ thống và kiểm tra xem nó có khắc phục được sự cố không.

5. Đặt lại cấu phần Windows Update

Lỗi Windows Update 0x80246001 có thể do cấu hình Windows Update bị định cấu hình sai. Nếu đúng như vậy, bạn sẽ phải đặt lại các thành phần Windows Update để khắc phục sự cố. Bạn có thể hoàn thành công việc theo cách thủ công hoặc bằng cách sử dụng tập lệnh hàng loạt. Đây là cách đặt lại bằng tập lệnh hàng loạt.

 1. Mở Notepad trên hệ thống của bạn.
 2. Sao chép-dán lệnh sau vào cửa sổ Notepad.
  net stop bits
  net stop wuauserv
  net stop appidsvc
  net stop cryptsvc
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\*.*"
  rmdir %systemroot%\SoftwareDistribution /S /Q
  rmdir %systemroot%
  system32\catroot2 /S /Q
  sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
  sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
  cd /d %windir%
  system32
  regsvr32.exe /s atl.dll
  regsvr32.exe /s urlmon.dll
  regsvr32.exe /s mshtml.dll
  regsvr32.exe /s shdocvw.dll
  regsvr32.exe /s browseui.dll
  regsvr32.exe /s jscript.dll
  regsvr32.exe /s vbscript.dll
  regsvr32.exe /s scrrun.dll
  regsvr32.exe /s msxml.dll
  regsvr32.exe /s msxml3.dll
  regsvr32.exe /s msxml6.dll
  regsvr32.exe /s actxprxy.dll
  regsvr32.exe /s softpub.dll
  regsvr32.exe /s wintrust.dll
  regsvr32.exe /s dssenh.dll
  regsvr32.exe /s rsaenh.dll
  regsvr32.exe /s gpkcsp.dll
  regsvr32.exe /s sccbase.dll
  regsvr32.exe /s slbcsp.dll
  regsvr32.exe /s cryptdlg.dll
  regsvr32.exe /s oleaut32.dll
  regsvr32.exe /s ole32.dll
  regsvr32.exe /s shell32.dll
  regsvr32.exe /s initpki.dll
  regsvr32.exe /s wuapi.dll
  regsvr32.exe /s wuaueng.dll
  regsvr32.exe /s wuaueng1.dll
  regsvr32.exe /s wucltui.dll
  regsvr32.exe /s wups.dll
  regsvr32.exe /s wups2.dll
  regsvr32.exe /s wuweb.dll
  regsvr32.exe /s qmgr.dll
  regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll
  regsvr32.exe /s wucltux.dll
  regsvr32.exe /s muweb.dll
  regsvr32.exe /s wuwebv.dll
  netsh winsock reset
  netsh winsock reset proxy
  net start bits
  net start wuauserv
  net start appidsvc
  net start cryptsvc
 3. Nhấp vào Tệp và chọn Save as (Lưu dưới dạng) để lưu tệp.
 4. Đặt tên tệp là Windows.bat .
 5. Thay đổi loại Lưu dưới dạng thành Tất cả các tệp .
 6. Nhấp vào Lưu.
 7. Nhấp chuột phải vào tệp đã lưu và chọn Chạy với tư cách quản trị viên từ trình đơn ngữ cảnh.
 8. Nếu UAC bật lên, hãy nhấp vào Có.

Bây giờ, hãy đợi cho đến khi tập lệnh được thực thi thành công. Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại hệ thống.

6. Thực hiện quét SFC

Một trong những lý do chính gây ra sự cố là thiếu hoặc hỏng các tệp hệ thống. May mắn thay, bạn có thể sử dụng quét SFC để phát hiện và giải quyết các tệp hệ thống bị hỏng. Đây là cách thực hiện.

 1. Mở Command Prompt ở chế độ quản trị viên.
 2. Nhập sfc / scannow và nhấn Enter.

Chờ cho đến khi lệnh được thực thi, sau đó khởi động lại hệ thống.

7. Tải xuống bản cập nhật theo cách thủ công từ danh mục Microsoft Update

Nếu không có bước nào ở trên hữu ích, bạn có thể tải xuống bản cập nhật theo cách thủ công từ Danh mục Microsoft Update. Bạn có thể làm điều đó bằng cách làm theo các bước dưới đây.

 1. Truy cập Danh mục Microsoft Update .
 2. Trong hộp tìm kiếm này, nhập phiên bản KB của bản cập nhật và nhấp vào Tìm kiếm.
 3. Nhấp vào tùy chọn Tải xuống bên cạnh bản cập nhật.
 4. Một cái cửa sổ mới sẽ bật lên. Nhấp vào liên kết để bắt đầu tải xuống.

Sau khi tải xuống bản cập nhật, hãy nhấp chuột phải vào nó và chọn Run as administrator để cài đặt nó.

Tải xuống các bản cập nhật Window một cách dễ dàng

Bạn có thể nhanh chóng sửa lỗi Windows Update 0x80246001 bằng cách sử dụng các bản sửa lỗi ở trên. Vì sự cố liên quan đến Windows Update, kết nối mạng và dịch vụ Windows Update là nguồn chính của sự cố. Tuy nhiên, nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn sẽ phải khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị.

Vân Nguyễn

Dịch từ: https://www.makeuseof.com/windows-update-error-0x80246001-fix/

Bình luận (
0
)

Bài liên quan

 • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 • info@funix.edu.vn
 • 0782313602 (Zalo, Viber)        

yêu cầu gọi lại

error: Content is protected !!