Cách tạo kho lưu trữ đầu tiên trên Github

Chia sẻ kiến thức 20/08/2022

Bạn muốn chia sẻ các dự án phát triển online? Dưới đây là cách bắt đầu với kho lưu trữ Github đầu tiên của bạn.

 

Trang Github cùng với công cụ git là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để không chỉ phân phối và giới thiệu sản phẩm của bạn mà còn cho phép việc kiểm soát phiên bản hiệu quả và chuyên nghiệp.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá cách tạo kho lưu trữ Github, commit*, phát hành thẻ và hơn thế nữa.

*Commit: thao tác ghi lại việc thêm/thay đổi file hay thư mục vào kho lưu trữ

Tạo kho lưu trữ Github

Để tạo một kho lưu trữ mới, trước tiên hãy đăng nhập vào Github hoặc đăng ký tài khoản mới. Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào nút Tạo mới (Create new) ở góc trên cùng bên phải, theo sau là liên kết Kho lưu trữ (Repository) trong danh sách thả xuống.

Bạn sẽ thấy màn hình tạo kho lưu trữ:

Tên và mô tả kho lưu trữ có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn, trong ví dụ này, “muo_demo” đã được sử dụng làm tên. Để trống phần còn lại của các trường và nhấn nút Tạo kho lưu trữ mới (Create new Repository). Bạn sẽ được đưa đến một trang hiển thị kho lưu trữ trống mới.

Khởi tạo kho lưu trữ cục bộ

Sau khi một kho lưu trữ trên Github đã được tạo, bạn cần khởi tạo kho lưu trữ trên PC cục bộ của mình. Chạy các lệnh sau trong terminal để tạo một thư mục trống và thêm tệp Readme.md.

mkdir myrepo
cd myrepo
echo "# My Test Repository" > Readme.md
echo "A temporary file" > temp.txt

Khi xem kho lưu trữ trên Github, nội dung của tệp Readme.md luôn được hiển thị để mô tả kho lưu trữ hoặc dưới dạng trang đầu tiên của hướng dẫn. Phần mở rộng tệp .md là viết tắt của định dạng đánh dấu.

Bây giờ bạn có thể khởi tạo kho lưu trữ bên trong terminal bằng các lệnh:

git init
git remote add origin https://github.com/mdizak/muo_demo.git

Trong lệnh thứ hai, bạn cần thay đổi “mdizak” thành tên người dùng Github và phần “muo_demo” thành tên kho lưu trữ của bạn. Ví dụ: nếu tên người dùng Github của bạn là “johndoe” và tên kho lưu trữ của bạn là “test_repo”, lệnh sẽ là:

git remote add origin https://github.com/johndoe/test_repo.git

Commit đầu tiên

Giờ bạn có thể đồng bộ hóa kho lưu trữ cục bộ và Github, đồng thời thêm hai tệp vào Github, bằng các lệnh sau trong terminal:

git add Readme.md temp.txt
git commit -m "My first commit"
git push -u origin master

Bạn sẽ được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu Github của mình. Khi nhập thành công, hai tệp sẽ được tải lên kho lưu trữ Github của bạn. Nếu bạn tải lại kho lưu trữ Github trong trình duyệt của mình, bây giờ bạn sẽ thấy hai tệp cùng với tiêu đề “Kho lưu trữ thử nghiệm của tôi” (My Test Repository) trong tệp Readme.md.

Thông điệp commit dài

Thay vì một thông báo commit một dòng nhỏ, cũng có thể bao gồm một thông điệp văn bản lớn hơn. Trong trình soạn thảo văn bản, hãy nhập nội dung của thông báo commit, có thể dài và nhiều dòng như bạn muốn. Khi bạn commit các thay đổi mới nhất, hãy sử dụng lệnh.

git commit --file=/path/to/commit.txt

Đảm bảo lệnh trỏ đến tệp văn bản của thông báo commit của bạn và nội dung của nó sẽ được sử dụng thay vì thông báo dòng đơn được xác định thông qua tùy chọn -m.

Xóa tệp

Việc xóa tệp được thực hiện theo cách tương tự, ngoại trừ việc sử dụng lệnh git add ở trên, chúng tôi sử dụng lệnh git rm. Để xóa tệp temp.txt mà bạn đã thêm trước đó, hãy chạy các lệnh sau trong terminal.

git rm temp.txt
git commit -m "Deleting temp file"
git push -u origin master

Bạn sẽ được nhắc nhập lại tên người dùng và mật khẩu và sau khi hoàn tất, tệp temp.txt sẽ bị xóa khỏi kho Github của bạn. 

Gắn thẻ các bản phát hành

Đôi khi, khi bạn hoàn toàn hài lòng với dự án đã thử nghiệm của mình, bạn có thể muốn gắn thẻ trạng thái hiện tại là một bản phát hành (release). Điều này thông báo cho những người khác rằng dự án đã hoàn thành và sẵn sàng để phân phối cho công chúng.

Việc đánh dấu kho lưu trữ của bạn là bản phát hành được thực hiện bằng cách thêm thẻ có số phiên bản. Ví dụ: để phát hành kho lưu trữ hiện tại của chúng tôi dưới dạng v1.0.0 trong terminal, hãy chạy các lệnh.

git tag 1.0.0
git push --tags

Sau khi nhập tên người dùng và mật khẩu Github, hãy tải lại trang kho lưu trữ trong trình duyệt web. Bạn sẽ thấy bây giờ có một bản phát hành cho kho lưu trữ của bạn. Nhấp qua để xem tất cả các bản phát hành sẽ cung cấp một đường link đến kho lưu trữ TAR.GZ cho toàn bộ kho lưu trữ ở trạng thái khi bản phát hành được gắn thẻ.

Kho lưu trữ nhân bản

Đôi khi, bạn sẽ cần sao chép và khởi động lại kho lưu trữ của mình từ đầu. Điều này có thể dễ dàng thực hiện với các lệnh sau trong terminal: 

git clone https://github.com/mdizak/muo_demo.git myrepo
cd myrepo
git init

Giống như khi khởi tạo kho lưu trữ, trong dòng đầu tiên, bạn cần thay đổi tên người dùng Github và tên kho lưu trữ trong URL.

Thao tác này sẽ tải xuống nội dung của kho lưu trữ từ Github vào thư mục /myrepo/ và sau đó sẽ khởi động lại nó bằng lệnh git init. Từ đó, bạn có thể tiếp tục thêm và xóa tệp tương tự như trên.

Xem lịch sử commit

Bạn có thể quay lại và xem các commit trước đó của mình bằng nhật ký git (git log), chẳng hạn như:

git log - 3

Lệnh trên sẽ hiển thị ba lần commit cuối cùng được thực hiện đối với kho lưu trữ. Điều này có thể hữu ích nếu bạn cần sửa đổi hoặc xóa một commit vì bất kỳ lý do gì.

Sửa thông báo commit

Nếu bạn đã đẩy một commit lên Github, sau đó nhận ra rằng thông báo commit bị sai, thì có một cách để sửa đổi nó. Để sửa thông báo commit mới nhất, hãy chạy lệnh sau trong terminal.

git commit --amend

Thao tác này sẽ mở trình soạn thảo văn bản mặc định của bạn với thông báo commit trước đó. Thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào và đóng trình chỉnh sửa. Nếu sử dụng nano làm trình soạn thảo văn bản, bạn có thể đóng nó bằng cách nhấn Ctrl + X , sau đó nhấn phím Y và Enter.

Khi bạn đã lưu thông báo commit mới, hãy đẩy nó vào Github bằng lệnh:

git push --force origin

Sẵn sàng sử dụng Github

Giờ đây, bây giờ bạn đã học được những kiến ​​thức cơ bản về cách sử dụng trang web Github phổ biến cùng với công cụ dòng lệnh git. Bạn đã tạo thành công một kho lưu trữ và bây giờ có thể thêm/xóa tệp, đẩy commit, phát hành thẻ và sao chép kho lưu trữ.

Vân Nguyễn

Dịch từ: https://www.makeuseof.com/create-repository-github/

Bình luận (
0
)

Graphic Noti Complete Course

Chúc mừng học viên

Hoàng Lê Tuấn Nam

Đã xuất sắc hoàn thành

Kỹ sư phần mềm cơ bản - Basic Software Engineer đạt học bổng 5%

Bài liên quan

  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        

yêu cầu gọi lại

error: Content is protected !!