Cựu Sinh Viên

 

“Tôi đã có việc làm đúng đam mê tại NCC Software chỉ sau 4 tháng học tại FUNiX”

– Nguyễn Nam Hiếu

 

“Sau 1 năm 10 tháng,tôi đã hoàn thành 3 chứng chỉ của Funix để có thể đạt được mục tiêu đổi công việc từ kỹ thuật điện tử sang lập trình,cũng như tiêu chí của Funix đề ra “học nhanh kiếm tiền sớm”

– Nguyễn Xuân Hoàng

 

“Có FUNiX, tôi đã dần dần nắm được công nghệ để làm chủ các ứng dụng trong công việc quản trị tài chính của tôi.”

– Phạm Vũ Trường Giang