Việc cài đặt MX Linux dễ dàng như cài đặt bất kỳ bản phân phối Linux nào khác trên máy tính của bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để hỗ trợ bạn trong quá trình này.