Thật khó để nghĩ về một từ thông dụng được sử dụng rộng rãi nhưng lại hay bị hiểu nhầm như