Certificate 4

Danh sách môn học Industry Attachment Certificate – Chứng chỉ thông thạo môi trường làm việc CNTT

Đây là chứng chỉ độc lập, sinh viên sẽ được tiếp cận với những kỹ năng để phát triển bản thân trong ngành công nghệ thông tin.

Lợi ích sau kỳ học

Sinh viên nắm được kiến thức về an toàn thông tin, đạo đức trong nghề IT, kỹ năng giao tiếp trong công việc và kinh doanh. Đây là những kỹ năng sinh viên cần phải có để phát triển trong môi trường chuyên nghiệp. Sinh viên cũng được cung cấp kiến thức về nền tảng để có thể quản trị tốt một dự án công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp

  • – Sysadmin, quản trị/vận hành hệ thống (IT)
  • – Quản trị dự án CNTT
  • – Pre-Sales cho IT

Bài tập của học viên