Certificate 7

Danh sách môn học ở kỳ Pre-Graduation CertificateChứng chỉ tiền tốt nghiệp

  • Advanced Mathematics for Engineering – Toán cao cấp cho kỹ thuật
  • Statistics and Probability – Xác suất thống kê
  • Philosophy – Các nguyên lý cơ bản của CNMLN
  • Hochiminh Ideology  – Tư tưởng HCM
  • Revolutionary way of CPV – Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 

Lợi ích sau kỳ học

Chứng chỉ này cung cấp kiến thức nền tảng tư duy khoa học, nắm vững kiến thức về lý luận, về xã hội về kinh tế và đường lối của Đảng và Nhà nước.

Cơ hội nghề nghiệp

  • – Kỹ sư CNTT
  • – Kỹ sư CNTT chuyên về cloud/big data
  • – Lập trình viên
  • – Technical leader
  • – Trưởng phòng công nghệ thông tin (IT Manager) – Với kinh nghiệm từ 5-7 năm trong nghề

Bài tập của học viên