Môn tự chọn thuộc Học kỳ 5 | Học trực tuyến CNTT, học lập trình từ cơ bản đến nâng cao

Danh sách môn học để lựa chọn

Yêu cầu phần mềm
Xem chi tiết
Đảm bảo Chất lượng và kiểm thử phần mềm
Xem chi tiết
Kiến trúc và thiết kế phần mềm
Xem chi tiết
Quản trị dự án phần mềm
Xem chi tiết
Dự án phát triển ứng dụng
Xem chi tiết
Lập trình C++ cơ bản
Xem chi tiết
Lập trình C++ nâng cao
Xem chi tiết
Xây dựng Giao diện Ứng dụng bằng Qt/QML
Xem chi tiết
Tổng quan Lập trình Ứng dụng trên Ô tô
Xem chi tiết
Đồ án cuối khóa - Lập trình ứng dụng trên Ô tô
Xem chi tiết
Blockchain Basics
Xem chi tiết
Smart Contract
Xem chi tiết
Decentralized Applications (Dapps)
Xem chi tiết
Blockchain Platforms
Xem chi tiết
Capstone project - Blockchain
Xem chi tiết
Tổ chức và kiến trúc máy tính
Xem chi tiết
Đại số tuyến tính
Xem chi tiết
Giải tích
Xem chi tiết
Đạo đức trong CNTT
Xem chi tiết

Lưu ý

Học viên lựa chọn 1 môn và không trùng với bất kỳ môn nào đã học ở Học kỳ 4

  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        
Chat Button
Chat với FUNiX GPT ×

yêu cầu gọi lại