Danh sách môn học trong Chứng chỉ Bảo đảm toán học:

Để có thể trở thành lập trình viên, kỹ sư phần mềm, kiến trúc và lập trình để giải các bài toán lớn của doanh nghiệp thì việc được trang bị kiến thức toán học ứng dụng là rất cần thiết.

Lợi ích sau kỳ học

Đạt được chứng chỉ này, sinh viên sẽ nắm được toàn bộ các kiến thức toán học ứng dụng trong CNTT (toán tin)

Cơ hội nghề nghiệp

  • – Lập trình viên (full stack), kỹ sư CNTT
  • – Technical leader
  • – Tester
  • – QA/QC phần mềm

Bài tập của học viên