Dự án phát triển ứng dụng | Học trực tuyến CNTT, học lập trình từ cơ bản đến nâng cao

Thông tin chung

Các bạn học viên thân mến, các bạn đã được trang bị các kiến thức để xây dựng một ứng dụng WEB. Môn học này cung cấp cho học viên một đề bài hoàn chỉnh của một ứng dụng WEB trong thực tế. Dự án này cho phép học viên làm quen, vận dụng các kiến thức và kỹ năng học được ở các môn học vào quy trình xây dựng một ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp.

Học viên được trải nghiệm việc thực hiện các bước trong quy trình làm phần mềm từ công đoạn xác định yêu cầu, thiết kế kiến trúc, thiết kế dữ liệu, thiết kế xử lý, thi công sản phẩm, kiểm thử đơn vị, kiểm thử hệ thống và hoàn tất tài liệu cho dự án thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ (TASK) được liệt kê trong dự án.

Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn này, học viên sẽ đạt được các chuẩn kiến thức, kỹ năng đầu ra như sau:

Lập được kế hoạch dự án sử dụng mẫu lập kế hoạch Template OPPM, Ước lượng thời gian thực hiện của từng công việc trong dự án, Theo dõi và kiểm soát việc thực hiện dự án

Xác định được các mục tiêu xây dựng dự án phát triển phần mềm

Sử dụng GitHub để quản lý tài liệu và sản phẩm của dự án, Quản lý các task của dự án với chức năng quản lý Issue của GitHub và công cụ vẽ UML

Hoàn thành công việc đúng hẹn và tham gia trao đổi và làm việc với Mentor hiệu quả và chuyên nghiệp

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm

Viết báo cáo dự án phát triển phần mềm

Viết tài liệu thiết kế CSDL

Xác định chức năng dự án từ việc khảo sát hiện trạng nghiệp vụ của các sản phẩm đang vận hành 

Xác định được kiến trúc, công nghệ thực hiện dự án. Ví dụ: Database, Backend, Frontend and Server

Tổ chức CODE cho dự án dựa vào các boilerplate từ cộng đồng hoặc tự xây mới

Thiết kế và đặc tả giao diện các chức năng cho dự án

Thiết kế cơ sở dữ liệu cho dự án

Lập trình trên cơ sở dữ liệu của dự án

Thi công các chức năng của dự án

Xây dựng Automation Unit Test cho dự án

Xây dựng các tình huống kiểm thử hệ thống cho các chức năng quan trọng của dự án

Thực hiện kiểm thử hệ thống và tạo báo cáo kết quả kiểm thử cho dự án 

Trải nghiệm học tập

Môn học bao gồm 10 Task và học viên thực hiện các Task theo tuần tự. Yêu cầu học viên phải xem kỹ nội dung yêu cầu của từng Task, thực hiện theo hướng dẫn, tự đánh giá sản phẩm trước dựa vào checklist của từng Task và tiếp thu nhận xét góp ý từ các Mentor thông qua các buổi kiểm tra bài.

Trong thời gian hoàn thành môn học dự kiến là 8 tuần.

Đặc điểm môn học

Xây dựng và theo dõi việc thực hiện kế hoạch xây dựng dự án phát triển ứng dụng phần mềm bằng Template OPPM và công cụ GitHub (Áp dụng kiến thức và kỹ năng môn Quản trị dự án CNTT (PMI301x))

Khảo sát, phân tích và xác định yêu cầu cho dự án WEB (Áp dụng kiến thức và kỹ năng môn Yêu cầu phần mềm (SWR301x))

Xác định kiến trúc, tổ chức CODE cho dự án (dựa vào các boilerplate mẫu), thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện (Áp dụng kiến thức và kỹ năng môn Kiến trúc và thiết kế phần mềm (SWD391x), môn DBI202x, UI101x)

Xây dựng ứng dụng WEB sử dụng công nghệ WEB như Servlet, JSP, JSTL, Bootstrap, HTML5, JQuery, Javascript hoặc SpringMVC (Áp dụng kiến thức và kỹ năng môn PRJ321x, DBI202x, CSD201x, PRO192x, WEB101x)

Xây dựng Automation Unit Test, Xây dựng kịch bản kiểm thử hệ thống và thực hiện kịch bản đã xây dựng (Áp dụng kiến thức và kỹ năng môn Đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm (SWQ391x))

Viết báo cáo cho dự án phát triển phần mềm bao gồm Tài liệu SRS, Tài liệu thiết kế kiến trúc, Tài liệu thiết kế chi tiết như thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu và Tài liệu kiểm thử hệ thống (Áp dụng kiến thức môn Nhập môn kỹ thuật phần mềm).

Chi tiet Mon hoc 1

Đừng ngần ngại!

Bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị nền tảng cùng FUNiX!

Chi tiet Mon hoc 1
  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        
Chat Button
Chat với FUNiX GPT ×

yêu cầu gọi lại