Lập trình hướng đối tượng (bằng Java)

Thông tin chung

Mục tiêu của môn học là giúp cho học viên hiểu được các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao của ngôn ngữ lập trình Java. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ thấy mình ở mức độ chuyên môn vừa phải về Java, từ đó bạn có thể đưa mình lên các cấp độ tiếp theo. Môn học này là sự chuẩn bị và cũng là điều kiện để các bạn có thể học tiếp được các môn tiếp theo trong chương trình.

          #

Mục tiêu 

1

Hiểu các khái niệm về các chương trình hướng đối tượng để giải quyết các bài toán và vấn đề cơ bản của lập trình hướng đối tượng.

2

Thực hành cú pháp và ngữ nghĩa ngôn ngữ Java cơ bản để viết chương trình Java và sử dụng các khái niệm như biến, phương thức thực thi có điều kiện và lặp lại.

3

Dùng stream để đọc và viết dữ liệu từ/cho các kiểu khác nhau của nguồn/đích.

4

Hiểu về lợi ích và việc sử dụng cơ chế xử lý ngoại lệ của Java.

5

Xác định các class, các object, các member của class và các mối quan hệ giữa chúng cần thiết cho một vấn đề cụ thể.

6

Giải thích khái niệm và chứng minh cách sử dụng tính đa hình, tính đóng gói, tính trừu tượng và tính kế thừa trong Java.

7

Hiểu nguyên tắc và cách sử dụng các lớp trừu tượng và interface trong Java.

8

Hiểu và triển khai mộ chương trình hoàn chỉnh bằng object array.

9

Giải thích nguyên tắc và cách sử dụng của một vài kiểu dữ liệu trừu tượng (thuộc java collection) như list, set, map, …

Chi tiet Mon hoc 1

Đừng ngần ngại!

Bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị nền tảng cùng FUNiX!

Chi tiet Mon hoc 1
  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        
Chat Button
Chat với FUNiX GPT ×

yêu cầu gọi lại

error: Content is protected !!