Phát triển ứng dụng Web

Thông tin chung

Mục tiêu của môn học là giúp người học hiểu được những kiến thức cơ bản trong Spring Framework, vận dụng Spring để có thể ra một trang web cũng như là thao tác với API (Back-End Server) tương ứng.

Trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với các khái niệm nền tảng cũng như là việc cài đặt môi trường cần thiết dành cho Spring Framework. Đi sâu thêm nữa là được tiếp cận với các vấn đề cơ bản của Spring Core. Đây là kiến thức rất quan trọng để có thể đi sâu hơn khi làm việc với nhiều vấn đề nâng cao của Spring Framework.

Tiếp đó, trong phần hai, chúng ta sẽ được làm quen với Spring MVC, một dạng Framework được ‘ưa chuộng’ và sử dụng rộng rãi khi sử dụng để lập trình web bằng Java. Bạn sẽ nắm được khái niệm và vai trò của Hibernate trong bài toán thao tác với cơ sở dữ liệu.

Ở phần ba, bạn sẽ được làm quen với Spring Security, thực hành bài toán vào việc kiểm soát xác thực phân quyền trong hệ thống, đi kèm đó là được thực hành cấu hình luồng hệ thống để mã hóa mật khẩu dưới dạng MD5 của Spring Security cung cấp.

Cuối cùng, Spring REST và Spring Data JPA là kiến thức không thể thiếu trong vấn đề thực hành với Spring Framework. Bạn sẽ được hiểu và nắm bắt được kiến thức thực hành trong việc xây dựng và quản lý API cho một Web Service cơ bản, xây dựng theo cấu trúc của Spring Boot để quản lý và cấu hình dự án theo ‘chuẩn’ Spring.

        #

Mục tiêu 

1

Hiểu được 5 đặc tính cơ bản của Spring: Core, Annotations, Java Config, AOP, Spring MVC, Hibernate and Maven.

2

Nắm rõ được các đặc tính của Spring Core, sử dụng được thành thạo DI và IoC.

3

Nắm được khái niệm tổng quan về Spring, cũng như áp dụng tốt các framework vào thực tế.

4

Có được hướng phát triển tiếp theo đối với Spring REST, thao tác với API.

5

Hiểu được cách xác định sử dụng các luồng trong Spring Data JPA, Spring Security và Spring Boot.

Chi tiet Mon hoc 1

Đừng ngần ngại!

Bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị nền tảng cùng FUNiX!

Chi tiet Mon hoc 1
  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        
Chat Button
Chat với FUNiX GPT ×

yêu cầu gọi lại