Chương trình đào tạo về học máy và học sâu bằng Python

Bối cảnh thực tế

Python đã trở thành ngôn ngữ lập trình dành cho khoa học dữ liệu và học máy (machine learning) trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Sự phổ biến của nó không chỉ do tính đơn giản và dễ đọc mà còn vì hệ sinh thái rộng lớn gồm các thư viện và khung giúp các nhà phát triển dễ dàng triển khai các thuật toán phức tạp và các tác vụ xử lý dữ liệu.

Khi AI tiếp tục cách mạng hóa các ngành công nghiệp trên toàn cầu, vai trò của Python trong khoa học dữ liệu và máy học (machine learning) ngày càng trở nên quan trọng.

Mô tả ngắn khóa học

Khóa học cung cấp các kiến thức về học máy, học sâu, học tăng cường và việc ứng dụng kiến thức đó vào một số lĩnh vực như công nghệ phần mềm,  ngân hàng, đầu tư.

Khóa học này sẽ giúp bạn viết code Python cho Machine Learning và Deep Learning và hiểu rõ cách thức hoạt động của mô hình Deep Learning trong Máy Học.

Nội dung khóa học

– Giải quyết các vấn đề hồi quy (hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic).

– Giải quyết các vấn đề phân loại (bộ phân loại Naive Bayes, Máy vectơ hỗ trợ – SVM).

– Sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo (mạng nơ-ron truyền thẳng, mạng nơ-ron sâu, mạng nơ-ron tích chập và mạng nơ-ron hồi quy…).

– Các kỹ thuật học máy cập nhật nhất được các công ty như Google hay Facebook sử dụng.

– Nhận diện khuôn mặt với OpenCV.

– TensorFlow và Keras.

– Học sâu – mạng nơ-ron sâu, mạng  nơ-ron tích chập (CNNs), mạng nơ-ron hồi quy (RNNs).

– Học tăng cường – Q learning và phương pháp Q learning sâu.

Đầu ra kiến thức

– Hiểu về ngôn ngữ lập trình Python.

– Nắm được kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo.

– Biết cách viết code Python cho Machine Learning và Deep Learning.

– Học sâu và mạng lưới nơ-ron

– Các thuật toán tối ưu hóa số trong học máy

– Sự phát triển của các thuật toán liên quan đến thị giác máy tính

Điều kiện đầu vào

Để học tốt môn học này, bạn nên có:

– Kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình

– Kiến thức nền tảng về CNTT

Đối tượng phù hợp

– Sinh viên khối CNTT hoặc những bạn làm việc trong lĩnh vực Trí Tuệ Nhân Tạo & Machine Learning, lập trình viên Python.

– Sinh viên có mong muốn làm các công việc về AI Engineer, Machine Learning Engineer, Python Engineer.

>>> Đăng ký tham gia khoá học ngay tại đây:

Cơ hội nghề nghiệp
  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        
Chat Button
Chat với FUNiX GPT ×

yêu cầu gọi lại