Chương trình

 Machine Learning

ĐĂNG KÍ

Đăng ký tham gia ngay!

HỌC PHÍ

ĐĂNG KÝ

1.000.000 VNĐ
1 THÁNG

ĐĂNG KÝ

nGUỒN HỌC LIỆU

Udemy Business

- Học theo Learning Path
- Truy cập không giới hạn vào 8300+
khóa học chất lượng
- Có Mentor hỗ trợ: định hướng, gợi ý lộ trình học, lựa chọn khóa học, làm project...
 FUNiX FPT

Địa chỉ:
Hà Nội: Tầng 0 tòa nhà FPT, 17 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội