Danh sách môn học Mobile Application Developer Certificate – Chứng chỉ Lập trình viên ứng dụng mobile

Sau chứng chỉ này, sinh viên có khả năng lập các ứng dụng trên mobile và games, tham gia được các công ty cung cấp dịch vụ xây dựng phần mềm mobile apps.

Lợi ích sau kỳ học

Từ kiến thức nền tảng vững chắc trong khoa học máy tính, sinh viên được tiếp cận đến những xu hướng lập trình hiện đại như lập trình di động và lập trình game. Sinh viên cũng có thể tạo nên được những ứng dụng game trên mobile và tham gia những dự án này ở một số công ty.

Cơ hội nghề nghiệp

  • – Lập trình game/app di động mobile
  • – Lập trình website

Bài tập của học viên