Lập trình hướng đối tượng (bằng Java) | Học trực tuyến CNTT, học lập trình từ cơ bản đến nâng cao

Thông tin chung

Môn học là giúp cho học viên hiểu được về ngôn ngữ lập trình Java, hiểu được về lập trình hướng đối tượng để từ đó có thể hình dung và mô hình hóa được các bài toán trong thực tế vào thế giới máy tính.

Đối tượng tham gia

1. Những người muốn biết kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình Java và ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nói chung.

3. Những người muốn biết cách tổ chức chương trình theo ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. 

4. Những người muốn tự xây dựng được ứng dụng đơn giản bằng lập trình hướng đối tượng trong Java. 

5. Những người muốn có được kỹ năng viết mã sạch (Clean Code)

Mục tiêu môn học

Trình bày được về ngôn ngữ lập trình Java và lịch sử phát triển

Cài đặt được JDK và IDE cho ngôn ngữ lập trình Java trên máy tính cá nhân

Thao tác được với một số từ khóa cơ bản và các kiểu dữ liệu cơ bản trong Java

Thực hành được các syntax cơ bản trong lập trình Java

Xây dựng được phương thức (method)

Thực hiện được trừu tượng hóa các lớp cơ bản (Class)

Phân biệt được thế nào là lớp thế nào là đối tượng (Class & Object)

Sử dụng được Constructor để khởi tạo các đối tượng

Thực hành được với tính kế thừa và tính bao đóng

Thực hành được với Overloading và Overriding để hiểu về tính đa hình (Polymorphism)

Thực hành được với Interface

Trình bày được về Inner Class

Thực hành với Abtraction Class

Phân biệt giữa Interface và Abtraction Class

Sử dụng được một số Package và Collection có sẵn trong Java

Vận dụng được coding conventions vào trong các bài assignment

Nắm được ưu/nhược điểm và sử dụng được các phương pháp đọc/ghi tệp dữ liệu khác nhau trong Java.

Xử lý được các ngoại lệ trong lập trình Java (exception handling)

Thực hiện được debugging (gỡ lỗi) cho chương trình Java

Xây dựng mini app/mini game bằng ngôn ngữ Java

Trải nghiệm học tập

Học viên sẽ học các nội dung sau trong môn học:

Phần 1 – Làm quen với lập trình Java

Bài 1: Chương trình Java đầu tiên

Bài 2 – Biến, kiểu dữ liệu và toán tử

Bài 3 –  Câu lệnh có điều kiện

Bài 4 –  Vòng lặp

Bài 5: Hàm (Phương thức)

Assignment 1: Xây dựng một mini game mang tên là Lucky Number.

Phần 2. Cấu trúc dữ liệu cơ bản

Bài 6: Mảng

Bài 7 – Danh sách mảng

Bài 8 – Làm việc với file I/O

Assignment 2: Xây dựng ứng dụng cho phép người dùng nhập thông tin về điểm số của sinh viên

Phần 3. Lập trình hướng đối tượng trong Java

Bài 9: Lớp và Đối tượng

Bài 10: Tính đóng gói

Bài 11: Tính kế thừa

Bài 12: Đa hình và Trừu tượng

Assignment 3: Xây dựng một ứng dụng quản lý nguồn nhân lực mang tên là Human Resources. 

Đặc điểm môn học

Môn học sẽ có 3 phần, gồm 12 bài học. Mỗi bài sẽ có các video yêu cầu học viên phải xem kỹ, một hoặc vài bài đọc thêm phải đọc kỹ và trả lời quiz. Sau mỗi bài học học viên sẽ phải hoàn thành các bài exercises và bài lab. Ở cuối mỗi phần sẽ có 1 bài assignment được thiết kế như một dự án thực tế thu nhỏ, giúp học viên các thể sớm làm quen với các dự án trong thực tế cũng như hệ thống lại kiến thức của mình.

Nguồn học liệu

Dưới đây là một số nguồn học liệu của môn học mà học viên có thể tham khảo sử dụng. Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng FUNiX có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: Learn to Program in Java và Object Oriented Programming in Java

Chi tiet Mon hoc 1

Đừng ngần ngại!

Bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị nền tảng cùng FUNiX!

Chi tiet Mon hoc 1
  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        
Chat Button
Chat với FUNiX GPT ×

yêu cầu gọi lại