Với một bài toán, có vô hạn cách giải với code
Thiết kế đồ hoạ ngoài việc sắp xếp hình ảnh còn phải học những thuật toán phức tạp
Học lập trình để làm gì