Những công việc sau khi có bằng CNTT
Học công nghệ thông tin online thiếu sự tương tác trực tiếp (Nguồn ảnh: Internet)