Kỹ thuật phần mềm | Học trực tuyến CNTT, học lập trình từ cơ bản đến nâng cao

Thông tin chung

Khóa học này sẽ giúp các bạn làm quen và tìm hiểu các hoạt động cũng như quy trình Kỹ thuật phần mềm. Đây được ví như bước đầu tiên trên con đường trở thành Kỹ sư phần mềm. Với vai trò một kỹ sư, bận cần nhiều kiến thức về các mảng khác nhau của Kỹ thuật phần mềm, chứ không phải chỉ đơn thuần là code. Và khóa học này được thiết kế để giúp bạn có thêm cảm quan ngành bằng cách cung cấp kiến thức tổng quan về Kỹ thuật phần mềm.

 

Mục tiêu môn học

Nắm được các khó khăn, thách thức trọng yếu trong ngành Kỹ thuật phần mềm

Bàn về các Quy trình kỹ thuật phần mềm dành cho một chu kỳ phát triển phần mềm hoàn chỉnh

Nắm được các điểm đặc trưng của những giai đoạn cụ thể trong Kỹ thuật phần mềm (sẽ được học sâu hơn trong khóa học tới)

Trải nghiệm một vài phương thức hiện hành trong ngành Phát triển phần mềm: Agile, Scrum, Lean

Một vài chủ đề nâng cao trong kỹ thuật phần mềm: hệ thống trọng yếu(critical system), SOA, Quản lý cấu hình(configuration management).

Trải nghiệm học tập

Phần 1: Quy trình phần mềm

Bài 1: Giới thiệu kỹ thuật phần mềm

Bài 2: Quy trình phần mềm

Bài 3: Phát triển phần mềm Agile

Phần 2: Yêu cầu phần mềm và kiến trúc phần mềm

Bài 4: Kỹ nghệ yêu cầu

Bài 5: Mô hình hóa hệ thống

Bài 6 – Thiết kế kiến trúc

Phần 3: Thiết kế chi tiết và thực hiện

Bài 7 – Thiết kế chi tiết và thực hiện

Bài 8: Kiểm thử phần mềm

Bài 9: Cải tiến phần mềm

Phần 4: Kỹ thuật phàn mềm nâng cao

Bài 10: Hệ thống trọng yếu  (Critical System)

Bài 11: Kỹ thuật xây dựng phần mềm hướng dịch vụ

Bài 12: Quản lý cấu hình

Chi tiet Mon hoc 1

Đừng ngần ngại!

Bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị nền tảng cùng FUNiX!

Chi tiet Mon hoc 1
  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        
Chat Button
Chat với FUNiX GPT ×

yêu cầu gọi lại

error: Content is protected !!