Founder FUNiX Nguyễn Thành Nam và cuộc gặp gỡ với một chuyên gia về Data tại một công ty công nghệ lớn, tốt nghiệp một đại học không phải hàng đầu nhưng đã trưởng thành từ những lần hỏi đap trên Diễn Đàn Tin Học (DĐTH)
TS Nguyễn Thành Nam, cựu CEO FTP rời công việc kinh doanh chuyển sang lĩnh vực giáo dục lúc tròn 50 tuổi. Với ông, khi tìm một con đường mới và sẵn sàng cho hành trình mới, đừng quá bận tâm bạn bao nhiêu tuổi, bạn có gì trong tay... quyết định là ở bạn. TS. Nguyễn Thành Nam đã trả lời phỏng vấn của VOV2 về những quan niệm sống và đặc biệt mô hình tổ chức giáo dục FUNiX.