Học trí tuệ nhân tạo ở FUNiX: Phù hợp với nhiều đối tượng học viên 
bóc phốt học viên