Trở thành một lập trình viên blockchain chuyên nghiệp cần những gì?

Trở thành một lập trình viên blockchain chuyên nghiệp cần những gì?

Chia sẻ kiến thức 26/06/2022

Công nghệ Blockchain đã sẵn sàng để cách mạng hóa cách thế giới kỹ thuật số xử lý dữ liệu và phục vụ kinh doanh. Ban đầu chúng được tạo ra như một nền tảng để hỗ trợ Bitcoin, hiện nay Blockchain đang chứng tỏ mức độ linh hoạt và bảo mật ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và nghiên cứu.

Với sự khan hiếm nhân sự blockchain như hiện nay, nếu bạn muốn chuyển sang một nghề có nhiều tiềm năng phát triển, tiếp xúc với công nghệ mới và có thu nhập hấp dẫn thì bạn nên cân nhắc trở thành một lập trình viên Blockchain Developer.

1. Lập trình viên Blockchain là làm gì?

Lập trình viên Blockchain
Lập trình viên Blockchain là làm gì?

Một nhà phát triển Blockchain cốt lõi thiết kế bảo mật và kiến ​​trúc của hệ thống Blockchain được đề xuất. Về bản chất, Nhà phát triển Blockchain cốt lõi tạo ra nền tảng mà những người khác sẽ xây dựng dựa trên đó.

Nhà phát triển phần mềm Blockchain là những người sử dụng kiến ​​trúc web cốt lõi do Nhà phát triển xây dựng để tạo ra các ứng dụng, đặc biệt là các loại web phi tập trung (dapps).

Trách nhiệm và vai trò hàng ngày của nhà phát triển Blockchain là: 

 • Thiết kế các giao thức Blockchain
 • Thiết kế kiến ​​trúc mạng có thể được sử dụng để tập trung hoặc phân cấp dữ liệu
 • Phát triển phụ trợ theo các giao thức Blockchain
 • Phát triển thiết kế front-end theo yêu cầu của khách hàng
 • Phát triển và giám sát bất kỳ hợp đồng thông minh nào

Trách nhiệm của nhà phát triển Blockchain là phát triển các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề: kiểm soát và tính toàn vẹn cao, phân tích, thiết kế, phát triển, thử nghiệm và gỡ lỗi phần mềm máy tính phức tạp, đặc biệt cho phần cứng sản phẩm riêng biệt hoặc cho các dòng dịch vụ kỹ thuật của doanh nghiệp. Các nhà phát triển thực hiện thiết kế phần mềm, tích hợp kiến ​​trúc điều hành và lựa chọn hệ thống máy tính. Cuối cùng, chúng hoạt động trên nhiều hệ thống và áp dụng kiến ​​thức về một hoặc nhiều nền tảng và ngôn ngữ lập trình.

>>> Xem thêm bài viết: Tất cả những gì bạn cần biết về công nghệ Blockchain

2. Làm thế nào để một người trở thành một lập trình viên Blockchain?

Các loại Blockchain
Làm thế nào để một người trở thành một lập trình viên Blockchain?

Cách để bạn trở thành một lập trình viên Blockchain hiệu quả và nhanh nhất là gì?

2.1 Tìm hiểu về Blockchain

Bạn nên bắt đầu xây dựng nền tảng kiến thức về blockchain và các khái niệm cơ bản về cryptocurrency. Tìm hiểu blockchain bao gồm: decentralization, cơ chế đồng thuận (consensus mechanisms), hàm băm, khai thác (mining), tiền điện tử, hợp đồng điện tử và các công cụ phát triển blockchain.

2.2 Hiểu các ngôn ngữ lập trình khác nhau

Một lập trình viên Blockchain giỏi cần phải làm việc được với nhiều ngôn ngữ lập trình. Ví dụ, các ngôn ngữ C ++, SQL, JavaScript và Python.

2.3 Tham gia các khóa học dành cho nhà phát triển Blockchain

Khi nói đến việc làm sao để trở thành một lập trình viên Blockchain giỏi không có gì hiệu quả hơn việc bạn tham gia một khóa học Blockchain chất lượng và tập trung chinh phục.

>>> Xem thêm bài viết:  FUNiX trở thành đối tác của Liên minh Blockchain Việt Nam

3. Giới thiệu khóa học lập trình viên Blockchain tại FUNiX FPT

Học lập trình Blockchain - Nơi học uy tín tại Funix
Giới thiệu khóa học lập trình viên Blockchain tại FUNiX FPT

Blockchain Developer là ngành có thu nhập hấp dẫn trên thị trường hiện nay bởi sự phát triển của công nghệ và sự khan hiếm nhân sự IT Blockchain. Đến với khóa học lập trình Blockchain tại FUNiX bạn sẽ có thể:

 • Nắm vững công nghệ nền tảng blockchain: mô hình, thiết kế, khả năng ứng dụng thực tế của công nghệ
 • Thành thạo công việc với hệ thống lõi Bitcoin, hệ thống nền tảng Ethereum, hợp đồng thông minh (smart contract)
 • Phát triển, xây dựng ứng dụng phi tập trung trên nền tảng blockchain
 • Tìm hiểu một số nền tảng blockchain
 • Thực hành ứng dụng được công nghệ blockchain vào lĩnh vực tài chính.

Cụ thể chương trình học bao gồm 5 môn:

3.1 Môn 1: Blockchain cơ bản

Môn học đầu tiên của chương trình lập trình Blockchain cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan và các khái niệm cơ bản trong công nghệ blockchain (công nghệ chuỗi khối). Ngoài ra, các bài tập lớn trong môn học sẽ giúp các bạn học viên áp dụng kiến thức và thực hành các kỹ năng đã học với các đề bài thực tế trong công nghệ blockchain.

Mục tiêu:

 • Hiểu về lịch sử, các khái niệm chính, cấu trúc và các nguyên tắc hoạt động chính của công nghệ blockchain.
 • Hiểu được các khái niệm, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của Ethereum blockchain.
 • Hiểu được cơ chế bảo mật, thẩm định giao dịch, thẩm định khối, tính bất biên của dữ liệu trong blockchain.
 • Hiểu được khái niệm về sự tin cậy (trust), các quy tắc và cơ chế xây dựng đồng thuận (concensus) trong blockchain.
 • Hiểu và có thể thiết lập, thực hành với Ethereum blockchain.

3.2 Môn 2: Hợp đồng thông minh

Môn học này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng để thiết kế, lập trình, triển khai và thực thi một hợp đồng thông minh – thành phần xử lý yêu cầu, tính toán của công nghệ blockchain. Smart contract cho phép thực hiện các hoạt động do người dùng định nghĩa, có độ phức tạp tùy ý mà thường không thực hiện được thông qua các giao thức của tiền điện tử thuần túy. Chúng cho phép người dùng thực hiện các điều khoản, quy tắc và chính sách của ứng dụng. Smart contract là một tính năng mạnh mẽ có thể tạo ra các hệ thống tự quản hiệu quả, minh bạch nếu được thiết kế và mã hóa hợp lý.

Mục tiêu:

 • Hiểu được vai trò, cấu trúc và các nguyên tắc chính của smart contract trên nền tảng công nghệ blockchain.
 • Hiểu được nền tảng ngôn ngữ Solidity trong xây dựng smart contract với máy ảo Ethereum (Ethereum Virtual Machine).
 • Biết cách xây dựng và phát triển smart contract trên nền tảng công nghệ blockchain.
 • Hiểu các best practice (thực tiễn tốt nhất) trong việc đánh giá tính phù hợp của các giải pháp blockchain.
 • Thực hành và phát triển smart contract.

3.3 Môn 3: Phát triển ứng dụng phi tập trung

Môn học này giúp trang bị kiến thức và kỹ năng để thiết kế và phát triển các ứng dụng phi tập trung đầu cuối (Dapps) – cung cấp cho bất kỳ ai quyền truy cập vào các tính năng và dịch vụ của blockchain. Học viên sẽ sử dụng Truffle IDE, hợp đồng thông minh, ứng dụng web client đơn giản và MetaMask. Học viên sẽ tìm hiểu về kiến trúc của Dapp: giao diện front-end client, được hỗ trợ bởi blockchain và các hợp đồng thông minh. Môn học cũng đề cập đến các thiết kế cơ bản của quy trình phát triển Dapp, Truffle và các lệnh (init, phát triển, thử nghiệm và di chuyển), phát triển theo hướng thử nghiệm của Dapp, các mô hình ứng dụng Dapp, và các tiêu chuẩn mới cần thiết cho hành vi Dapp có thể dự đoán được.

Mục tiêu:

 • Hiểu khái niệm máy chủ blockchain như là nền tảng cho ứng dụng phi tập trung (Daaps).
 • Biết cách làm việc với môi trường Truffle để phát triển Dapp và kiểm thử.
 • Hiểu được các thực tiễn tốt nhất (best practice) để cải thiện thiết kế cơ bản của Dapps.
 • Hiểu các quy định của các đề xuất xem xét và cải tiến Ethereum (Ethereum Improvement Proposal – EIP và Ethereum Request for Comments – ERC.
 • Thiết kế và phát triển một ứng dụng phi tập trung.

3.4 Môn 4: Các nền tảng Blockchain

Môn học này cung cấp cho người học sự hiểu biết về hệ sinh thái blockchain rộng lớn. Người học được giới thiệu về các nền tảng blockchain là Hyperledger Fabric của Linux Foundation và Blockchain của Microsoft Azure. Nội dung môn học cũng thảo luận về các nền tảng ứng dụng phi tập trung Augur và Grid +; những thách thức và giải pháp quan trọng để phát triển nền tảng blockchain; các giải pháp phi tập trung khác với Hệ thống tệp liên hành tinh (IPFS) và Hashgraph; và đặc biệt khám phá 2 nền tảng blockchain do Việt Nam phát triển: Akachain, Tomochain. 

Mục tiêu: 

 • Hiểu được vai trò, cấu trúc và các nguyên tắc chính của smart contract trên nền tảng công nghệ blockchain.
 • Hiểu được nền tảng ngôn ngữ Solidity trong xây dựng smart contract với máy áo Ethereum (Ethereum Virtual Machine).
 • Biết cách xây dựng và phát triển smart contract trên nền tảng công nghệ blockchain.
 • Hiểu các best practice (thực tiễn tốt nhất) trong việc đánh giá tính phù hợp của các giải pháp blockchain.
 • Thực hành và phát triển smart contract.

3.5 Môn 5: Đồ án cuối khóa – Blockchain

Đồ án cuối khóa yêu cầu học viên phải phát triển một ứng dụng để định giá một sản phẩm bằng công nghệ blockchain. Dự án cho phép người dùng mua và bán trực tiếp mà không cần đặt hàng. Việc mua hàng diễn ra ngay lập tức giữa người dùng và một nhà cung cấp cố định. Để thực hiện dự án, người học không chỉ thực hành các kỹ năng về lập trình, mà còn trải qua các bước cần thiết khác của một dự án như phân tích yêu cầu, thiết kế sản phẩm, triển khai thiết kế thiết kế và chạy thử  ứng dụng. Kết thúc đồ án, học viên sẽ cần phải cung cấp một ứng dụng hoạt động cùng với các tài liệu phân tích, thiết kế và kiểm thử tương ứng.

4. Tại sao nên chọn FUNiX là nơi học lập trình Blockchain?

Lý do bạn nên học lập trình viên Blockchain tại FUNiX FPT:

 • Phương pháp học FUNiX Way: Chủ động thời gian, tự học hiệu quả
 • Học tập dưới sự dẫn dắt của đội ngũ chuyên gia CNTT hàng đầu
 • Nguồn học liệu chất lượng và thực tế được thiết kế từ các bài toán của doanh nghiệp giúp tư duy thực, dễ hình dung; đồng thời được chắt lọc, sắp xếp, đánh giá chất lượng bởi những chuyên gia hàng đầu, kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm đang phụ trách tại các doanh nghiệp Blockchain lớn nhất Việt Nam.
 • Học online nhưng thực hành liên tục: qua việc làm các dự án, trải nghiệm thách thức doanh nghiệp Blockchain từ chính Mentor của bạn hoặc cộng đồng mà FUNiX xây dựng.  
 • Cơ hội có việc làm sớm FUNiX liên kết với rất nhiều doanh nghiệp CNTT trong nước để đảm bảo đầu ra cho học viên.
học lập trình blockchain tại FUNiX
Tại sao nên chọn FUNiX là nơi học lập trình Blockchain?

Để đăng ký tham gia khóa học lập trình viên Blockchain tại FUNiX, vui lòng đăng ký tại đây:

Xem thêm các chủ đề hữu ích:

Nguyễn Cúc

Bình luận (
0
)

Bài liên quan

 • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 • info@funix.edu.vn
 • 0782313602 (Zalo, Viber)        

yêu cầu gọi lại

error: Content is protected !!