Những chia sẻ về hành trình phát triển của Javascript từ anh Tạ Quang Thái, Co-founder của Startup Rada - ứng dụng di động giúp tìm kiếm đội ngũ có uy tín để sửa chữa các thiết bị điện tử tại Việt Nam.
Cuộc sống của một lập trình viên