Cách dễ dàng xóa tệp và thư mục trong Linux | Học trực tuyến CNTT, học lập trình từ cơ bản đến nâng cao

Cách dễ dàng xóa tệp và thư mục trong Linux

Chia sẻ kiến thức 05/03/2022

Bạn cần loại bỏ các tệp hoặc thư mục không mong muốn? Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xóa các tệp và thư mục Linux.

Bạn cần loại bỏ các tệp hoặc thư mục không mong muốn? Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xóa các tệp và thư mục Linux.

Bạn muốn biết cách xóa một tệp hoặc một thư mục trên máy Linux của mình? 

Bài viết này thảo luận về mọi thứ liên quan đến việc xóa tệp và thư mục trong Linux. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin ngắn gọn về các cờ (flag) và tùy chọn (option)  khác nhau mà bạn có thể sử dụng khi xóa tệp và thư mục trên máy tính.

Cách xóa tệp trong Linux

Theo mặc định, các hệ thống Linux cung cấp cho bạn một cách để xóa các tệp và thư mục bằng cách sử dụng terminal. Unlinkrm và rmdir là những tiện ích được tích hợp sẵn cho phép người dùng dọn dẹp bộ nhớ hệ thống của họ bằng cách xóa các tệp không còn cần thiết (rm là viết tắt của remove trong khi rmdir biểu thị remove directory – xóa thư mục).

Để xóa một tệp bằng lệnh unlink, hãy nhập:

unlink filename

Trong đó filename là tên tệp bạn muốn xóa. Khi bạn nhấn Enter, hệ thống sẽ xóa liên kết cứng của tệp đó với bộ nhớ. Lưu ý rằng bạn sẽ không thể xóa nhiều tệp bằng lệnh này. Lệnh rm chiếm ưu thế trong những tình huống như vậy.

Để xóa một tệp duy nhất bằng rm, hãy nhập:

rm filename

Với rm, bạn sẽ phải xác nhận việc xóa các tệp được bảo vệ chống ghi (write-protected) bằng cách nhập y hoặc yes . Đây là một cơ chế bảo mật trong Linux vì hầu hết các tệp hệ thống đều được chống ghi và Linux xác nhận xem người dùng có muốn xóa chúng hay không. Bạn cũng có thể mã hóa tệp và thư mục trên Linux nếu bạn nghiêm túc trong việc bảo vệ hệ thống của mình.

Trong khi xóa tệp được bảo vệ chống ghi, bạn sẽ thấy một lời nhắc tương tự như bên dưới.

rm: remove write-protected regular empty file 'filename'?

Bạn cũng có thể chuyển nhiều tên tệp được phân tách bằng ký tự Dấu cách để xóa nhiều tệp.

rm filename1 filename2 filename3

Để xóa tất cả các tệp có phần mở rộng cụ thể, bạn có thể triển khai các biểu thức chính quy (regular expression) trong lệnh rm.

rm *.txt

Lệnh nói trên sẽ xóa tất cả các tệp văn bản trong thư mục làm việc hiện tại.

Nếu bạn muốn xác nhận việc xóa từng tệp trong một thư mục, hãy sử dụng cờ -i với rm. Cờ -i là viết tắt của interactive (tương tác) và sẽ cho phép bạn chọn có muốn xóa tệp hay không. Bạn sẽ phải nhập y/yes hoặc n/no để xác nhận lựa chọn của mình.

rm -i *.txt

Để xóa tệp mà không có lời nhắc xác nhận, hãy sử dụng cờ -f với lệnh rm. -F là viết tắt của force/forcibly (bắt buộc). 

rm -f filename1 filename2 filename3

Có nhiều tùy chọn rm khác mà bạn có thể sử dụng. Bạn cũng có thể xâu chuỗi nhiều tùy chọn lại với nhau để tăng hiệu quả cho lệnh của mình. Ví dụ: kết hợp -i và -v với nhau sẽ hiển thị lời nhắc trước khi xóa bất kỳ tệp nào được chỉ định ở verbose mode*.  

rm -iv *.docx

*Verbose mode: một tùy chọn có sẵn trong nhiều hệ điều hành máy tính, bao gồm Microsoft Windows , macOS và Linux . Nó cung cấp các chi tiết bổ sung về những gì máy tính đang làm và những trình điều khiển và phần mềm mà nó đang tải trong khi khởi động. 

Xóa thư mục (folder/directory)

Trên Linux, có hai lựa chọn lệnh khi xóa thư mục. Bạn có thể sử dụng lệnh rmdir hoặc lệnh rm .

Tuy nhiên, có một sự khác biệt nhỏ giữa hai lệnh này. Với rmdir, bạn chỉ có thể xóa các thư mục trống. Nếu bạn có một thư mục chứa nhiều tệp, bạn phải sử dụng lệnh rm.

Để xóa một thư mục trống bằng lệnh rmdir:

rmdir /directory

Nếu có một thư mục trống mà bạn muốn xóa, hãy sử dụng cờ -d với lệnh rm. Cờ -d là viết tắt của directory (thư mục).

rm -d /directory

Xóa nhiều thư mục bằng lệnh rm cũng dễ dàng. Chuyển tên của các thư mục được phân tách bằng ký tự khoảng trắng.

rm -r /dir1 /dir2 /dir3

Để xóa một thư mục không trống (các thư mục chứa tệp), hãy sử dụng tùy chọn -r bằng lệnh. Cờ -r hoặc cờ recursive (đệ quy) sẽ xóa tất cả các tệp và thư mục con của thư mục được chỉ định một cách đệ quy.

rm -r /directory

Giống như các tệp trên Linux, nếu thư mục được bảo vệ chống ghi, rm sẽ hiển thị lời nhắc yêu cầu bạn xác nhận lại việc xóa. Để bỏ qua lời nhắc, hãy sử dụng cờ -f với lệnh.

rm -rf /directory

Bạn cũng có thể xâu chuỗi nhiều tùy chọn lại với nhau trong khi xóa các thư mục. Ngoài ra, có thể sử dụng biểu thức chính quy trong khi xóa các thư mục Linux.

Quản lý tệp trên Linux

Biết cách tổ chức lưu trữ trên máy tính bằng cách xóa tệp và thư mục là điều cần thiết. Bạn có thể gặp phải tình huống trong đó trình quản lý tệp của bạn không cho phép bạn xóa các tệp và thư mục bằng đồ họa. Trong những trường hợp như vậy, loại bỏ các tệp bằng terminal là lựa chọn duy nhất.

>>> Nếu bạn đang có nhu cầu học lập trình trực tuyến, tìm hiểu ngay tại đây:

Dịch từ: https://www.makeuseof.com/delete-directory-file-linux/

Vân Nguyễn

Bình luận (
0
)

Bài liên quan

  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        

yêu cầu gọi lại

error: Content is protected !!