Cách sử dụng lệnh wc trong Linux: Hướng dẫn từng bước

Cách sử dụng lệnh wc trong Linux

Chia sẻ kiến thức 10/10/2022

Lệnh wc cung cấp số dòng, từ, ký tự hoặc byte trong một file hoặc một kết quả đầu ra. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách bạn có thể sử dụng nó.

Linux đi kèm với một số lượng lớn các công cụ dòng lệnh để giúp đơn giản hóa các công việc hàng ngày, một trong số đó là lệnh wc.

Nó được dùng khi bạn cần biết số lượng từ trong một file hoặc số lượng file trong một thư mục cụ thể. Nhưng lệnh wc còn làm được nhiều hơn thế. Hãy cùng FUNiX tìm hiểu lệnh wc là gì và cách sử dụng nó hiệu quả trên Linux.

 

Lệnh wc là gì?

wc là viết tắt của word count (số từ). Nó là một công cụ dòng lệnh được dùng để đếm số từ, dòng, ký tự và byte trong một đầu ra. Lệnh này được cài đặt sẵn trong mọi hệ điều hành dựa trên Unix và Linux, nên bạn không cần phải cài đặt nó theo cách thủ công.

Cú pháp của lệnh wc

Để sử dụng wc, bạn cần chỉ định đầu ra file hoặc văn bản và các tùy chọn lệnh mình muốn sử dụng. Cú pháp cơ bản của lệnh là:

 wc [OPTION] [FILE]

Để nhận trợ giúp về dòng lệnh liên quan đến lệnh wc, hãy xem trang hướng dẫn sử dụng của nó bằng cách chạy:

 
man wc

Cách sử dụng lệnh wc

Trong ví dụ này, hãy tạo một tệp: zen.txt. Trong file này, hãy paste đoạn sau:

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability count.
Special cases arent special enough to break the rule.
Although practicality beat purity.
Error should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should be one and preferably only one obvious way to do it.[a]
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than right now.[b]
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Namespaces are one honking great idea – let's do more of those!

Đây là Zen của Python – một bộ 19 nguyên tắc hướng dẫn để viết các mã Python đơn giản, thanh lịch và ngắn gọn.

Nếu bạn sử dụng lệnh cat để tạo file, hãy để lại một dòng trống trước khi paste văn bản.

Sử dụng lệnh wc theo mặc định

Theo mặc định, khi bạn sử dụng lệnh wc với file hoặc đầu ra, lệnh này sẽ trả về số dòng, từ và byte có trong đầu ra.

Hãy dùng thử với file zen.txt bằng cách thực hiện lệnh này trong terminal:

wc zen.txt

Kết quả trả về là:

19 137 824 zen.txt

Bạn sẽ thấy rằng nó xuất ra 4 cột chứa số dòng, số từ, byte và tên của file tương ứng.

 

Để đếm số dòng có trong file hoặc đầu ra, hãy sử dụng tùy chọn -l hoặc –lines với cú pháp như sau:

wc -l zen.txt

Kết quả:

19 zen.txt

Kết quả này cho cho thấy rằng bạn có 19 dòng trong file và cũng in ra tên của file văn bản.

Để đếm số từ trong một tệp, bạn sử dụng tùy chọn -w hoặc –words bằng cách gõ:

wc -w zen.txt

Kết quả:

137 zen.txt

Bạn có thể xác định số byte trong một tệp bằng cách sử dụng lệnh wc cùng với tùy chọn -c hoặc –bytes bằng cách gõ:

 
wc -c zen.txt

Kết quả:

824 zen.txt

Để biết số lượng ký tự trong một tệp, hãy sử dụng tùy chọn -m hoặc –chars bằng cách gõ:

wc -m zen.txt

Kết quả:

818 zen.txt

Trong trường hợp bạn cần biết độ dài (số ký tự) của dòng dài nhất trong một tệp, hãy sử dụng tùy chọn -L hoặc –max-line-length với lệnh wc như sau:

wc -L zen.txt

Kết quả:

67 zen.txt

Cách sử dụng lệnh wc với nhiều file

Bạn có thể sử dụng lệnh wc với nhiều file hoặc dữ liệu đầu vào. 

Bạn sẽ cần tạo thêm hai tệp cho ví dụ minh hoạt này. Tệp đầu tiên là letter.txt có chứa danh sách bảng chữ cái, tệp thứ hai là num.txt , chứa danh sách các số từ 1 đến 10.

 

Hãy gõ:

wc zen.txt letters.txt num.txt

Kết quả:

 19 137 824 zen.txt
 26  26  52 letters.txt
 10  10  21 num.txt
 55 173 897 total

Ba hàng đầu tiên chứa số dòng, từ và byte của mỗi file và hàng cuối cùng chứa tổng cộng của mỗi cột.

Cách sử dụng lệnh wc với các lệnh Linux khác

Bạn có thể sử dụng wc với các lệnh khác nhờ qua lệnh pipe. Biểu tượng | chuyển hướng đầu ra của một lệnh thành đầu vào cho lệnh khác.

Đếm số lượng file hoặc thư mục trong một thư mục

Để làm điều này, bạn sử dụng lệnh ls để liệt kê số lượng file trong một thư mục và sau đó chuyển đầu vào vào lệnh wc. Ví dụ: để biết số lượng tệp trên desktop của bạn, hãy thực hiện lệnh sau:

ls Desktop | wc -l

Đếm số quy trình đang chạy trên hệ thống

Quy trình (process) là các tác vụ hoặc chương trình mà máy tính hiện đang chạy. Khi bạn thực hiện một lệnh hoặc mở một ứng dụng trên máy, nó được đăng ký như một quy trình.

Để đếm số lượng quy trình, hãy sử dụng lệnh ps với wc:

ps | wc -l

Hãy thử các lệnh Linux khác với wc

Có rất nhiều lệnh có sẵn trên Linux có các chức năng rất độc đáo và giúp cho trải nghiệm Linux trở nên liền mạch. Bạn chỉ cần biết các lệnh này là gì và làm thế nào để sử dụng chúng! Bắt đầu cuộc phiêu lưu với Linux của bạn ngay hôm nay!

Vân Nguyễn

Dịch từ: https://www.makeuseof.com/wc-command-in-linux/

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC LẬP TRÌNH TẠI FUNiX

Bình luận (
0
)

Bài liên quan

  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        
Chat Button
Chat với FUNiX GPT ×

yêu cầu gọi lại