Nhiều công ty lập trình ra đời
Lập trình web full stack javascript
Học trí tuệ nhân tạo ở FUNiX: Phù hợp với nhiều đối tượng học viên