Bài tập thực hành SQL 1: Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng

SQL Series 5- Bài tập thực hành tạo cơ sở dữ liệu và các bảng

Chia sẻ kiến thức 16/01/2023

Bài tập thực hành SQL sau đây để các bạn có thể nắm vững cú pháp hơn. Các bạn nên thử tự xây dựng các bảng trước khi xem lời giải để đảm bảo học tốt hơn.

Xin chào các bạn mình là Phạm Vũ – Học viên FUNiX. Sau khi học xong bài hướng dẫn về cách thao tác với bảng và Ràng buộc khóa chính, khóa ngoại trong sql thì mình có bài tập thực hành SQL sau đây để các bạn có thể nắm vững cú pháp hơn. Các bạn nên thử tự xây dựng các bảng trước khi xem lời giải để đảm bảo học tốt hơn nhé!

1. Phần 1: Nội dung bài tập thực hành sql

Hãy viết các câu lệnh SQL để tạo CSDL có tên QLBanhang gồm 4 bảng có cấu trúc như sau:

Những thuộc tính gạch chân là khóa chính (primary key) của bảng.

1.1 Bảng KHACHHANG       

Tên cột Kiểu dữ liệu Kích thước
MAKH Nvarchar 5
TENKH Nvarchar 30
DIACHI Nvarchar 300
DT Varchar 10
EMAIL Varchar 30

1.2 Bảng VATTU

Tên cột Kiểu dữ liệu Kích thước
MAVT Nvarchar 5
TENVT Nvarchar 30
DVT Nvarchar 20
GIAMUA money  
SLTON   int  

1.3 Bảng HOADON    

Tên cột Kiểu dữ liệu Kích thước
MAHD Nvarchar 10
NGAY Datetime  
MAKH Nvarchar 5
TONGTG money  

1.4 Bảng CHITIETHOADON

Tên cột Kiểu dữ liệu Kích thước
MAHD Nvarchar 10
MAVT Nvarchar 5
SL int  
GIABAN money  

Thời gian làm bài dự kiến: 30 phút

>>> Xem thêm: Cách sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server bằng SSMS

2. Phần 2: Thực hành với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

2.1 Bước 1: Tạo database QLBanHang

CREATE DATABASE QLBANHANG;

2.2 Bước 2: Tạo bảng KHACHHANG

Cú pháp:

use QLBanHang
CREATE TABLE KHACHHANG(
MAKH nvarchar(5) NOT NULL PRIMARY KEY,
TENKH nvarchar(30),
DIACHI nvarchar(300),
DT varchar(10),
EMAIL varchar(30)
);

Kết quả:

2.3 Bước 3: Tạo bảng VATTU

Cú pháp:

CREATE TABLE VATTU(
MAVT nvarchar(5) NOT NULL PRIMARY KEY,
TENVT nvarchar(30),
DVT nvarchar(20),
GIAMUA money,
SLTON int
);

Kết quả:

2.4 Bước 4: Tạo bảng HOADON

Cú pháp:

CREATE TABLE HOADON(
MAHD nvarchar(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
NGAY datetime,
MAKH nvarchar(5),
TONGTG money
);

Kết quả:

2.5 Bước 5: Tạo bảng CHITIETHOADON

Cú pháp:

CREATE TABLE CHITIETHOADON(
MAHD nvarchar(10) NOT NULL,
MAVT nvarchar(5) NOT NULL,
SL int,
GIABAN money
CONSTRAINT PK_ChiTietHoaDon PRIMARY KEY(MAHD,MAVT)
);

Kết quả:

>>> Xem thêm: Các lệnh cơ bản thao tác với SQL

3. Phần 3: Kết luận

Sau khi hoàn thành xong bài thực này này, bạn đã có thể nắm vững cú pháp tạo Database, tạo bảng với khóa chính và các cột với các kiểu dữ liệu khác nhau như int, nvarchar, varchar, datetime, money. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn, nếu có góp ý nào vui lòng liên hệ tới email: vu.pt172@gmail.com.

 

>>> Nếu bạn đang có nhu cầu học lập trình trực tuyến, tìm hiểu ngay tại đây:

>>> Xem thêm các chủ đề hữu ích:

Học viên Phạm Tuấn Vũ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HỌC LẬP TRÌNH TẠI FUNiX

Bình luận (
0
)

Bài liên quan

  • Tầng 0, tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • info@funix.edu.vn
  • 0782313602 (Zalo, Viber)        
Chat Button
Chat với FUNiX GPT ×

yêu cầu gọi lại

error: Content is protected !!